Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

EBSCO Systems Swedish User Group

EBSCO Systems Swedish User Group, den svenska användargruppen för bibliotek som använder EBSCO:s olika system, är en ideell förening med uppgift att:

  1. Utbyta erfarenheter och utgöra ett kontaktnät för de bibliotek och organisationer i Norden som använder EBSCO:s olika system (t.ex. discoverysystemet EDS eller EBSCO:s länkserver FullTextFinder).
  2. Samordna och prioritera gemensamma önskemål och krav gentemot leverantören

Medlemskap i föreningen står öppet för alla nordiska bibliotek och organisationer som använder EBSCO:s olika system (gäller dock inte databaser). Användargruppens huvudsakliga arbetsspråk är svenska.

Medlemskap

Vill du gå med i EBSCO Systems Swedish User Group kontaktar du någon i styrelsen så att du kan komma med på vår e-postlista, som är vår främsta kommunikationskanal. Vi arrangerar även webbinarier och träffar en-två gånger om året.
 

Årsmöten och användardagar

Årsmöte och användardagar 2023

Program
Årsmötesprotokoll 2023

Presentation Alma Taawo
Presentation Eva Sejmyr
Presentation Richard Burkitt
Presentation Phill Hall
Presentation Claus Wolf
Presentation EBSCO Production Management (Bonnie Leavitt m fl)
Presentation Pontus Degrell 
Presentation Eva Sejmyr och Marie Widigson

Årsmöte och användardagar 2022

Program
Årsmötesprotokoll 2022

Presentation Claus Wolf
Presentation Steph Moriarty
Presentation Tim Lull
Presentation Scott MacDonald
Presentation Heather White
Presentation Anita Laamen
Presentation Erik Åberg
Presentation Demian Katz

Öppet möte om GDPR och OSL

Program - Öppet möte om frågan kring GDPR och OSL 
Presentation av Amelia Andersdotter

Årsmöte och användardagar 2021

Program
Årsmötesprotokoll 2021

Presentation Alma Taawo
Presentation Seoud Bemath
Presentation Steph Moriarty
Presentation Richard Burkitt
Presentation Alma Taawo
Presentation Linda Karlsson, Per Egevad och Linda Trygg 
Presentation Thomas Trakell
Presentation Erik Åberg
Presentation Eric Ahl
Presentation Emil Erixon och Cilla Öhnfeldt
Presentation Ola Andersson
Presentation Ola Andersson och Emil Erixon

Årsmöte och användardagar 2020

Program
Årsmötesprotokoll 2020

Presentation Ola Andersson
Presentation Erik Åberg
Presentation Eva Sejmyr
Presentation Cilla Öhnfeldt
Presentation Thomas Trakell

 

Årsmöte och användardagar 2019

Program
Årsmötesprotokoll 2019

Presentation Adam Walsh
Presentation Gareth Smith
Presentation Eva Sejmyr
Presentation Ellen Åberg, Siska Humlesjö och Lisa Sjögren

Temadag om länkad data och metadata 2019

Presentation Theodor Tolstoy
Presentation Ashleigh Faith
Presentation Niklas Lindström

Årsmöte och användardagar 2018

Program
Årsmötesprotokoll 15/3 2018

Presentation Benjamin Runggaldier, EBSCO
Presentation Neil Block, EBSCO
Presentation Theodor Tolstoy, EBSCO
Presentation Erik Åberg, LU
Presentation Eva Sejmyr, LiU

Användaren i fokus - temadag 2017

Program
Presentation EBSCO
Presentation Linköping
Presentation Högskolan i Väst
Presentation Luleå tekniska universitet
Presentation Stockholms universitet
Presentation Malmö Högskola
Presentation Lunds universitet

Årsmöte och användardagar 2017

Program
Årmötesprotokoll 22/3 2017

Presentation Högskolan i Gävle
Presentation Högskolan i Väst
Presentation Linköpings universitet
Presentation Lunds universitet

Workshop om användarundersökningar
Summary of  language improvements of the Swedish EDS interface
Language improvements: print screens

Årsmöte och användardagar 2016

Program

Presentation Linnéuniversitetet (.ppt)
Presentation Linköpings UB (.ppt)
Presentation Luleå tekniska universitet (.ppt)

Årsmöte 2015

Program årsmöte 18-19/3 2015
Årsmötesprotokoll 19/3 2015

Årsmöte 2014

Inbjudan till årsmöte
Årsmöte
EDS Nordic User Group Lund 16/5 2014

Webbmöten

Webbinarum med Adam Walsh om Custom Links, 12/11 2019
Webex med Claus, juni 2014
Webex med Claus, mars 2014

Övriga organiserade träffar

Pedagogiska aspekter på EDS, test av format (Linköping)
Grundandet 2013 (Stockholm)

Styrelse och verksamhet

Ola Andersson (ordförande) - ola [dot] andersson [at] ltu [dot] se (ola[dot]andersson[at]ltu[dot]se)
Lena Hagberg - lena [dot] hagberg [at] liu [dot] se (lena[dot]hagberg[at]liu[dot]se)
Stellan Klint - stellan [dot] klint [at] skane [dot] se (stellan[dot]klint[at]skane[dot]se)
Linda Trygg  - linda [dot] trygg [at] mau [dot] se (linda[dot]trygg[at]mau[dot]se)
Erik Åberg - erik [dot] aberg [at] ub [dot] lu [dot] se (erik[dot]aberg[at]ub[dot]lu[dot]se)

Stadgar
Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsberättelser

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Medlemmar

Bibliotek/institution

Chalmers bibliotek
Enskilda Högskolan Stockholm (tidigare Teologiska Högskolan)
European Spallation Source (ESS)
Finska försvarshögskolans bibliotek
Finska Patent- och registerstyrelsen
Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad 
Högskolan på Åland
Högskolan Västs bibliotek
Inera/Eira
IT-universitetet i Köpenhamns bibliotek
Johannelunds teologiska högskola
Karlstads universitetsbibliotek
Linköpings universitetsbibliotek
Luleås universitetsbibliotek
Lunds universitetsbibliotek
Malmös universitetsbibliotek
Mittuniversitetets bibliotek
Musikverkets bibliotek
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Patent- och registreringsverkets bibliotek
Region Dalarna
Region Kronoberg
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Östergötland
Socialstyrelsen
Sophiahemmet Högskola
Statens institutionsstyrelse
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Skolforskningsinstitutets bibliotek
Stockholms universitetsbibliotek
Trafikverket
Västra Götalandsregionen
World Maritime University Library
Örebro teologiska högskolas bibliotek