Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digitalisering av det svenska trycket

Det nationella samarbetsprojektet – DST

Projektet ska digitalisera och göra 600 år av svenskt tryck fritt tillgängligt. Genom digitaliseringen tar projektet fram en infrastruktur för digitalt material. Projektet är ett samarbete mellan Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå.

Bibliotekssamarbetet ska ta ett helhetsgrepp för att systematiskt digitalisera och tillgängliggöra hela det svenska trycket från 1400-talet fram till idag. En ambition för samarbetet är att göra det lättare att använda digitaliserat material, till exempel genom öppen länkad data. 

Biblioteken digitaliserar material som finns i deras egna samlingar och gör det sökbart via den nationella katalogen Libris. 

Medarbetare fotograferar karta. Fotograf Johan Bävman.
Digitalisering på Universitetsbiblioteket. Fotograf Johan Bävman.

Genom digitaliseringen etablerar projektet en infrastruktur för digitalt material. Nya resurser blir tillgängliga för forskningen och tillgången till information och forskningsdata kommer att öka. 

Bakgrund

I januari 2020 kom projektet överens om att gemensamt digitalisera och tillgängliggöra hela det svenska trycket. 

Det svenska trycket är idag svårtillgängligt och delvis splittrat, samtidigt som forskningen och allmänheten allt mer efterfrågar digitaliserat material. Genom att samordna digitaliseringen kommer den nationella digitaliseringstakten öka. 

Karin Byström från Uppsala universitetsbibliotek är projektledare sedan februari 2021.

Projekttid

Projektet tog avstamp i en avsiktsförklaring 2020. Arbetet är mycket omfattande och kommer att ta lång tid.

Samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. 

Finansiärer

De deltagande biblioteken bekostar projektet initialt, men projektet kommer att behöva externa finansiärer på sikt.