Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Upphovsrätt

För att kunna göra dina publikationer fritt tillgängliga måste du ha kontroll över upphovsrätten till dem. Här informerar vi kring några upphovsrättsmässiga utgångspunkter utifrån en grov indelning av olika typer av publikationer, samt en vägledning till CC licenser.

Avsikten med upphovsrättslagen är att balansera skaparens behov av skydd mot användarens behov av tillgång. Därför kombineras lagen med rimliga undantag och begränsningar för det "allmännas bästa". Bland annat kan andra, utan upphovsmannens medgivande, kopiera för enskilt bruk eller referera och citera ur offentliggjorda verk.

Om författaren har överlåtit sina ekonomiska rättigheter är det inte längre författaren som kan besluta om användning, utan förlaget. Förlaget kan genom licensavtal eliminera de inskränkningar lagen tillåter.

CC licenser

För att tydliggöra för läsaren hur de kan återanvända det publicerade materialet brukar open access-tidskrifter använda Creative Commons-licenser.

Det finns flera typer av CC-licenser med olika villkor, men gemensamt för samtliga licenser är erkännandekravet. Det innebär att den som använder det licensierade verket alltid måste ge ett korrekt erkännande till upphovspersonen. CC-licenser innebär alltså inte att författaren avskriver sig den ideella rätten till verket eller rätten att bli citerad.

Den vanligast förekommande licensen för forskningspublikationer, CC BY, är också den mest öppna. Den tillåter andra att använda, sprida, modifiera och bygga vidare på ett verk, även i kommersiellt syfte, så länge som ett korrekt erkännande ges.

Få hjälp med att välja licens på Creative Commons webbplats (på engelska)

Om Creative Commons-licenser för forskare och forskningspublikationer på Kungliga bibliotekets webbplats

Forskningspublikationer

Författaren har upphovsrätten och kan göra publikationen fritt tillgänglig om inget särskilt avtal som hindrar detta har skrivits.

Författaren har oftast i ett avtal med förlaget begränsat eller avskrivit sina rättigheter. De flesta stora förlag tillåter ändå att artiklar görs fritt tillgängliga mot att vissa villkor uppfylls, till exempel genom grön OA/parallellpublicering. Ta reda på vad som gäller för det förlag där du har publicerat dina artiklar, slå upp förlagets policy i SHERPA/RoMEO eller kontakta oss.

Sök efter tidskrift eller förlag i SHERPA/RoMEO

De flesta Open Access-förlag sätter automatiskt en CC-licens på artiklar som klargör graden av öppenhet och hur materialet kan återanvändas.

Kontakta förlaget/utgivaren och be om tillåtelse. Här följer ett förslag på brev:

    Hej [namn],

    Jag ber att få tillgängliggöra en kopia av [bidragets namn], publicerad i [publikationens namn, volym, nummer och sidor]. Kopian kommer att bli fritt tillgänglig i LUCRIS (www.lucris.lu.se), forskningsinformationssystemet vid Lunds universitet.

    Mvh,
    [namn]

 

    Dear [name],

    I am writing to ask for permission to self-archive a copy of my article [article title], published in [publication name, volume, issue, pages]. The copy will be made freely accessible in LUCRIS (www.lucris.lu.se), the research information system at Lund University.

    Best regards,
    [name]

Avhandlingar

Författaren har upphovsrätten och kan göra publikationen fritt tillgänglig.

Kontakta förlaget/utgivaren och be om tillåtelse.

Författaren har upphovsrätten till kappan och kan göra den fritt tillgänglig.

För övriga publikationer som ingår bestäms det av de avtal som ingåtts med respektive förlag.
Lunds universitet har generella avtal med följande förlag: IEEE, Elsevier, Cambridge University Press och Portland Press.

Innan du publicerar i en tidskrift

Om du har att välja mellan flera likvärdiga tidskrifter att skicka ditt manuskript till, ta reda på deras inställning till fri tillgänglighet och parallellpublicering innan. Välj sedan en tidskrift som tillåter parallellpublicering i första hand. SHERPA/RoMEO är en databas som samlar in förlagspolicyer vad gäller parallellpublicering.

Sök tidskrift och förlag i SHERPA/RoMEO

När ditt manus blivit accepterat för publicering i en tidskrift får du ett publiceringsavtal som skall undertecknas (ibland redan i samband med elektronisk insändning). Läs noga igenom avtalet och se till att du åtminstone behåller rätten att parallellpublicera ditt accepterade manus i universitetets öppna arkiv (eng.: "institutional repository") och rätten att använda artikeln i en eventuellt kommande doktorsavhandling, samt i din undervisning. Tänk på att ett ökande antal forskningsfinansiärer kräver fri tillgänglighet till forskningsresultat.

Använd gärna "SPARC Author Addendum" om förlagsavtalet inte är tillfredställande.
Innan du publicerar en bok.

Om du publicerar en bok, eller medverkar med ett kapitel i en bok som ges ut på förlag utanför Lunds universitet, kan du be förlaget att godkänna parallellpublicering vid en bestämd tid efter bokens publicering (till exempel ett år). Förfrågan måste göras för varje enskilt verk när gäller den typen av publikationer.

Kontakt

Har du frågor kring upphovsrätt? Kontakta oss:

publicera [at] lub [dot] lu [dot] se (publicera[at]lub[dot]lu[dot]se)

Om du är tveksam kan även Lunds universitets juridiska enhet hjälpa till

Generella LU-avtal för avhandlingar (pdf)