Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Open access

Öppet tillgängliga forskningspublikationer

Open access (OA) innebär att forskningsresultat publiceras fritt tillgängliga i digital form. Universitetets open access-policy ska bidra till att öppen tillgång ska vara normen, och det finns flera vägar för dig som forskare att göra dina publikationer fritt tillgängliga. Den här sidan ger en översikt över varför och hur du publicerar din forskning open access och vad du bör tänka på.

Termen open access (OA) avser en publiceringsmodell som innebär att vetenskapliga publikationer är fritt tillgängliga i elektronisk form. Ökad åtkomst till forskningspublikationer främjar spridning och användning av forskning. OA-publicering stöds av lärosäten, forskningsfinansiärer, intresseorganisationer och förlag över hela världen. 

I tidskrifter som är helt open access är innehållet fritt tillgängligt för alla och kostnad för publicering tas ut genom annan ekonomisk modell än prenumeration. De tidskrifter som är prenumerationsbaserade men ändå kan innehålla öppet tillgängliga artiklar kallas hybridtidskrifter. Lunds universitet ger stöd för publicering i båda alternativen, antingen genom avtal med förlagen eller genom finansiering av publicering i en öppet tillgänglig tidskrift som ligger utanför avtalen.

Lunds universitets open access-policy

Lunds universitets open access-policy för publikationer och konstnärliga verk ska bidra till att öppen tillgång blir norm för vetenskaplig kommunikation. Riktlinjerna ska stödja universitetets mål att göra forskningsresultat öppet tillgängliga för att ge så stor spridning och användning av forskningen som möjligt och öka forskningens genomslag.

Läs Lunds universitets Open access-policy för publikationer och konstnärliga verk i sin helhet (PDF, ny flik)

Krav från forskningsfinansiärer

Forskningsfinansiärer ställer i allt högre utsträckning krav på att offentligt finansierad forskning ska vara fritt tillgänglig. Ofta finns riktlinjer för hur och när tillgängliggörandet ska ske. Kostnader för publiceringsavgifter kan täckas av finansiären, ofta genom att det tas med som en kostnad i budgeten i projektansökan.

Sök och ta del av forskningsfinansiärernas policy kring OA via tjänsten Sherpa Juliet

Betald publiceringsavgift via svenska finansiärer

Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat ett beslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som ger ut endast helt öppet tillgängliga tidskrifter. Alla forskare kopplade till någon av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kommer att kunna publicera i tidskrifter från förlagen utan avgift för författare eller organisation. Lunds universitet ingår i Bibsamkonsortiet. Beslutet gäller för artiklar accepterade för publicering efter 2024-01-01.

Förlagen som omfattas av beslutet är Frontiers, MJS Publishing, PLOS och Copernicus.

Artiklar som publiceras inom beslutet från finansiärerna kommer inte att i efterhand faktureras varken universitet, fakulteten eller enskilda forskare.

Plan S

Plan S är ett initiativ för att främja publicering med öppen tillgång när det gäller vetenskapliga publikationer. Bakom initiativet står "cOAlition S", ett konsortium av huvudsakligen europeiska forskningsfinansiärer. Målet med Plan S är att resultat från forskning som har bedrivits med bidrag från offentliga forskningsfinansiärer ska publiceras med omedelbar öppen tillgång. Från Sverige är Formas, Forte och Vinnova medlemmar i Coalition S.

Läs mer om Plan S på Coalition S webbplats

Ett digitalt verktyg har utvecklats för att lättare se om en tidskrift går i linje med kraven i Plan S.

Sök efter tidskrift i Journal checker tool

Sätt att publicera med öppen tillgång: guld, hybrid och grön

Publikationer kan göras öppet tillgängliga på olika sätt:

Publicering i tidskrift där alla artiklar är öppet tillgängliga, hela tidskriften kan läsas fritt av alla. I de flesta fall bekostas det av en publiceringsavgift (APC), och för böcker en Book Processing Charge (BPC).

Ansök om finansiering för publicering i öppet tillgänglig tidskrift

Ansök om finansiering för att publicera en bok öppet tillgänglig

Traditionella prenumerationstidskrifter som erbjuder att mot en avgift göra enstaka artiklar öppet tillgänliga kallas hybridtidskrifter. På så sätt kan forskare publicera i traditionella tidskrifter och samtidigt leva upp till krav på öppen tillgång från till exempel en finansiär.

Modellen är omdiskuterad. De vanligaste invändningarna är att kostnaderna för att publicera i hybridtidskrifter är i genomsnitt dubbelt så höga som i en etablerad tidskrift med öppen tillgång, oberoende av tidskriftens prestige. De fritt tillgängliga artiklarna "försvinner" bland den stora majoriteten artiklar i en tidskrift som kräver prenumeration för läsning. Det är oklart hur förlagen hanterar överföringen av ökade inkomster från hybridpublicering till sänkta prenumerationspriser på ett transparent sätt.

Via olika typer av förlagsavtal kan forskare vid Lunds universitet ta del av rabatter och fria eller subventionerade avgifter för att publicera med öppen tillgång i hybridtidskrifter (i vissa avtal ingår även öppet tillgängliga tidskrifter).

Sök efter tidskrifter som ingår i aktuella förlagsavtal

Författare kan i många fall göra en version av en artikel fritt tillgänglig i fulltext via ett institutionellt arkiv eller ett system för forskningsinformation som LUCRIS, trots att den slutgiltiga versionen är publicerad bakom betalvägg i en prenumerationstidskrift. Detta kallas för parallellpublicering. Det kan finnas restriktioner på tillgängliggörandet, till exempel vilken version som får användas eller att det ska ske med en fördröjning, en så kallad embargoperiod.

För att reda på vad som gäller för att parallellpublicera en artikel kan du söka upp tidskriften i databasen Sherpa Romeo. Där finns information om villkoren för många tidskrifter och förlag.

Läs mer om hur du kan parallellpublicera i LUCRIS

Sök efter tidskrifter och förlag i Sherpa Romeo

Att välja och granska publiceringskanal

Vilken publiceringskanal som passar beror på flera faktorer och varierar beroende på till exempel vetenskapsområde, ekonomiska resurser och krav från finansiärer. Det enklaste sättet att publicera fritt tillgängligt är att välja en kanal, ett förlag, en tidskrift som är helt öppet tillgänglig.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) är den största databasen över kvalitetskontrollerade open access-tidskrifter.

Sök open access-tidskrift i DOAJ

Hitta ett förlag som publicerar böcker open access via Open Access Directory

Tveksamma förlag eller tidskrifter

Även om många förlag och tidskrifter är seriösa, finns det en del oseriösa aktörer som utnyttjar finansieringsmodellen för öppet tillgängliga tidskrifter. Som forskare kan det vara svårt att hålla koll på vilka tidskrifter och förlag som är pålitliga. Läs gärna mer på vår sida om att kontrollera sin publiceringskanal via länken nedan, eller kontakta ditt fakultetsbibliotek eller Universitetsbiblioteket om du behöver vidare hjälp med att bedöma en tidskrift eller ett förlag.

Läs mer om vad du ska tänka på när du ska välja en tidskrift

Publiceringsavgifter (APC/BPC)

De flesta tidskrifter, förlag och andra utgivare erbjuder sina författare någon form av öppet tillgängliga publicering. Vanligen finansieras publiceringen genom en publiceringsavgift (APC) eller bokhanteringsavgifter (BPC).

När du publicerar med öppen tillgång vid Lunds universitet finns det förlagsavtal du kan använda som minskar kostnaderna och underlättar den administrativa hanteringen. När enöppet tillgänglig tidskrift inte ingår i något avtal finns det extra medel att söka.

Kostnader för att publicera med öppen tillgång vid Lunds universitet

Vid publicering med öppen tillgång betalas hela beloppet, för publiceringsavgift eller BPC, inititalt av Universitetsbiblioteket. Delar av kostnaderna för publiceringar (inom avtalen, de som bekostas av det extra publiceringsstödet eller bokfonden) fördelas och faktureras senare ut till fakulteterna. Detta kan innebära att forskaren i efterhand får bekosta en del av publiceringen beroende på hur din fakultet väljer att hantera kostnaderna.

Fördelningsmodellen för Lunds universitets publiceringskostnader beslutades av rektor 2022.

Läs hela rektorsbeslutet (pdf)

Genom förhandlade förlagsavtal kan forskare vid Lunds universitet publicera med öppen tillgång i hybrid- och öppet tillgängliga tidskrifter till fördelaktiga villkor. Hos vissa förlag ges rabatt på APC.

Läs mer om universitetes förlagsavtal

Använd söktjänsten Scifree för att ta reda på om en tidskrift ingår i något avtal.

Sök efter tidskrifter som ingår i förlagsavtalen

Forskare vid Lunds universitet kan ansöka om finansiering av publiceringsavgiften i öppet tillgängliga tidskrifter som inte ingår i något förlagsavtal.

Läs mer om och ansök om finansiering av publiceringsavgifter

Författare vid Lunds universitet kan ansöka om medel för att publicera förlagsutgivna böcker (monografier och antologier) öppet tillgängliga.

Läs mer och ansök om finansiering

Upphovsrätt, licenser och spridningsrättigheter

Upphovsrätten består av två delar, en ekonomisk rätt och en ideell rätt. En författare har alltid upphovsrätten till sin text, det vill säga dels den ideella upphovsrätten, dels den ekonomiska rätten. Den ideella rätten går inte att förhandla om men den ekonomiska rätten går att sälja eller överlåta till exempelvis ett förlag eller en vetenskaplig tidskrift. Genom publiceringsavtal bestäms villkoren för användning och det är viktigt att du vet hur din forskningsoutput kan användas både före och efter publicering.

Läs mer om upphovsrätt och hur du kan dela och sprida din forskning

CC licenser

Open access kan innebära olika grader av öppenhet som påverkar vad slutanvändaren får göra med publikationen. Den grundläggande nivån innebär att publikationen ska kunna läsas, utan kostnad, på webben. Ofta specificeras vad som får göras i termer av kopiering, delning och återanvändning, med hjälp av en Creative Commons-licens (CC-licens). Användning av CC-licenser är standard inom open access-publicering.

Mer om Creative Commons-licenser för forskare och forskningspublikationer på Kungliga bibliotekets webbplats

Tidskrifter och förlag har olika villkor för upphovsrätt och parallellpublicering. I databasen Sherpa Romeo kan du ta reda på vilka villkor som gäller för olika tidskrifter. Du kan också läsa villkoren på tidskrifternas eller förlagens webbplatser.

Sök efter tidskrift och förlag i Sherpa Romeo

Kontakt

Har du frågor kring publicering, bibliometri, forskningsdata eller öppen tillgång kontakta ditt fakultetsbibliotek eller

publicera [at] lub [dot] lu [dot] se

Har du frågor kring LUCRIS kontakta:

servicedesk [at] lu [dot] se