Forskningsdata

Universitetsbibliotekets arbete med forskningsdata

Fler och högre krav ställs på forskarna, från bland annat finansiärer och vetenskapliga tidskrifter, att tillgängliggöra sina forskningsdata.

Öppen tillgång till forskningsdata – och open data eller öppna data – diskuteras i många olika sammanhang, på LU såväl som av aktörer nationellt, inom EU och globalt. Projekt som beviljats medel från Horisont 2020 måste sedan 2017 skapa en datahanteringsplan, som utgår ifrån att publikationer och forskningsdata publiceras öppet tillgängliga. Forskare uppmanas även i högre grad att göra forskningsdata FAIR – Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. Detta innebär att forskningsdata hanteras på ett sätt som gör dem enkla att hitta, komma åt, kopplas ihop med andra datamängder och återanvändas. Även de som inte vill publicera sina data kan ha nytta av att hantera sina forskningsdata på bra sätt.

Läs mer om FAIR-principerna för forskningsdata (på engelska)

Vad gör Universitetsbiblioteket

På Universitetsbiblioteket arbetar vi utifrån utgångspunkten att tillgängliggörande av forskningsdata och god hantering av forskningsdata kommer att bli en naturlig del av forskarens arbete i framtiden. Detta innebär att vi utför aktiviteter som syftar till att utveckla tjänster för forskningsdatahantering. Vi har ett lokalt, nationellt och internationellt nätverk med olika aktörer inom forskningsdata, exempelvis bibliotek, arkiv, datacenter, forskningsinfrastrukturer och nationella infrastrukturer.

Support och rådgivning

Universitetsbiblioteket tar emot frågor och uppdrag kring hantering av forskningsdata. Vi hjälper till med rådgivning på särskilda frågor och vi ger presentationer och seminarier till olika grupper. Kontakta oss gärna!

Pågående uppdrag

UB har sedan länge ett uppdrag som informationsspecialist i dataportalen ICOS kolportal, som samlar in och distribuerar data om växthusgaser från observationsstationer runtom i Europa. För mer information, kontakta Maria Johnsson.

Läs mer på webbsidan för ICOS Carbon Portal (på engelska)

LU ingår sedan 2018 i SND:s konsortium. UB arbetar med att etablera tjänster och koordinera stöd för bland annat beskrivning och publicering av forskningsdata. För mer information kontakta Maria Johnsson.

Läs mer på vår webbsida om konsortium med SND

Kontakt

För frågor, kontakta:

publicera [at] lub [dot] lu [dot] se

eller

Maria Johnsson

Mejl: maria [dot] johnsson [at] ub [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 40