Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bokfonden

Medel för open access-publicering av förlagsutgivna böcker

Du som är affilierad till Lunds universitet kan ansöka om medel för open access-publicering av förlagsutgivna böcker (monografier eller antologier).

Stöd till bokpublicering

Som affilierad till Lunds universitet går det att ansöka om medel för open access-publicering av förlagsutgivna böcker (monografier och antologier). Det går inte att ansöka om ersättning för böcker vars oa-publicering redan är helt finansierad av andra medel, till exempel från en extern finansiär. Delfinansiering kan beviljas.

Det finns ingen fastställd gräns för vad publiceringen får kosta men kostnaden ska bedömas vara rimlig och förlaget ska vara transparent med vad som ingår i kostnaden.

En ansökan per person och kalenderår beviljas.

Kostnader för att publicera med öppen tillgång vid Lunds universitet

Vid publicering med öppen tillgång betalas hela beloppet, för publiceringsavgift eller BPC, inititalt av Universitetsbiblioteket. Delar av kostnaderna för publiceringar (inom avtalen, de som bekostas av det extra publiceringsstödet eller bokfonden) fördelas och faktureras senare ut till fakulteterna. Detta kan innebära att forskaren i efterhand får bekosta en del av publiceringen beroende på hur din fakultet väljer att hantera kostnaderna.

Fördelningsmodellen för Lunds universitets publiceringskostnader beslutades av rektor 2022.

Läs hela rektorsbeslutet (pdf)

Villkor och ansökan

Det går att ansöka om finansiering för både monografier och antologier. Enskilda kapitel i antologier kan finansieras under förutsättning att hela antologin görs fritt tillgänglig. Hela antologier kan finansieras via ansökan från redaktör.

Den tryckta boken ska vara under utgivning eller ha getts ut senast två år före ansökan. Om boken är under utgivning ska den öppet tillgängliga boken publiceras samtidigt som den tryckta.

Villkor för att få finansiering

Förlaget ska vara listat i Directory of Open Access Books eller vara medlem i OASPA. Alternativt kan stöd beviljas under förutsättning att utgivningen lever upp till följande kriterier:

 • Boken ska vara vetenskaplig och ha genomgått en peer review-process i enlighet med forskningsämnets standard.
 • Boken ska spridas med en CC-licens.
 • Om förlaget inte själv har en etablerad e-boksutgivning ska boken spridas via en för böcker avsedd kanal som till exempel Open Monograph Press (OMP).

Följande villkor gäller för bokens distribution:

 • Boken ska inte säljas som e-bok av förlaget.
 • Boken får inte publiceras med fördröjd öppen tillgång.

Ansökan till bokfonden

Ansök genom att skicka följande information till publicera [at] lub [dot] lu [dot] se (publicera[at]lub[dot]lu[dot]se)

 • Författare / Redaktör (namn på sökande)
 • Mailadress
 • Affiliering
 • Boktitel. Inkludera titel på kapitel om ansökan avser en delfinansiering.
 • Förlag
 • Uppskattad kostnad

Ange följande faktureringsadress när du skickar in manus/kommunicerar med förlaget:

Lund University
Lund University Library
Box 188
SE-221 00 Lund
SWEDEN

Förlaget ska skicka fakturan till publicera [at] lub [dot] lu [dot] se (publicera[at]lub[dot]lu[dot]se)

Kontakt

För frågor om publicering, bibliometri, forskningsdata eller open access kontakta ditt fakultetsbibliotek eller publicera [at] lub [dot] lu [dot] se (publicera[at]lub[dot]lu[dot]se)