Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På spaning efter globala målet 12

Välkommen

Du är inbjuden till en digital utställning som spanar på det globala målet tolv − Hållbar konsumtion och produktion.

Hållbar konsumtion och produktion på UB

Under Hållbarhetsveckan år 2024 samarbetade biblioteken vid Lunds universitet för att uppmärksamma de sjutton globala målen för hållbar utveckling. 

Denna utställning var en del av den gemensamma satsningen kallad – På spaning efter de globala målen. 

På Universitetsbiblioteket spanade vi på mål nummer tolv – Hållbar konsumtion och produktion.

I utställningen visar vi hur hållbara konsumtions- och produktionsmönster genomsyrar renoveringen av UB.

Mer om att UB renoverar

UB renoverar hållbart

Genom att återbruka möbler och material räknar vi med att spara knappt nio ton koldioxid under renoveringen. Det har fastighetsägaren Akademiska Hus räknat ut i en återbruksinventering.
Blå blommor i gräset framför Universitetsbiblioteket. Fotograf Gideon Horn.
På våren kan du njuta av ett hav av blåstjärnor framför Universitetsbiblioteket.

Vi återbrukar allt vi kan

I renoveringen väljer vi hållbara material och metoder. Och vi tar hänsyn till både inomhusmiljö, klimatpåverkan och ekonomisk hållbarhet. 

I renoveringen kommer vi återbruka så mycket som möjligt av befintligt material. 

Exempel på material som vi kommer att återbruka är: 

  • innerdörrar, 
  • belysningsarmaturer, 
  • takplattor, 
  • ljudabsorbenter, 
  • linoleumgolv och 
  • dörrstängare. 
Omöblerat rum med grågula golv, lysrörsarmaturer i taket och vita pelare. Fotograf Mathias Dowler.
Linoleumgolv på entréplan. Vi kommer att riva upp och återvinna golvet.

Vi återvinner golv och återanvänder belysning

Vi river upp de gamla linoleumgolven och skickar dem till fabrik för återvinning. 

Fabriken maler ner golven och tvättar rent den finfördelade massan från juteväv, lim och spackel. Råvaran blir sedan till nya golv.

Vi reparerar armaturer för belysning och återanvänder som LED-armaturer. 

Glasdörrar med träkarmar. Fotograf Mathias Dowler.
Innerdörrar på entréplan. Dörrarna kommer vi att renovera och återbruka.

Vi renoverar och återbrukar dörrar

Vi fräschar även upp innerdörrar, takplattor och dörrstängare och återbrukar dem i renoveringen. 

Två karmstolar i teak med läderklädda sitsar och ryggarna mot varandra i en korridor. Fotograf Mathias Dowler.
Ikoniska Wegner-stolar från 1950-talet, före och efter renovering.

Vi renoverar våra möbler, även när vi inte renoverar huset

Både i samband med renoveringen och annars återbrukar och renoverar vi befintliga möbler och inventarier så långt det är möjligt. Vi har även en möbeldepå för att kunna återbruka möbler och inventarier. 

Det vanligaste återbruket är omklädning av stolar och fåtöljer.

Det är inte bara på Universitetsbiblioteket som vi prioriterar återbruk. Inom hela Lunds universitet blir det allt vanligare att prioritera hållbarhet och återbruk vid ommöbleringar och renoveringar. 

Blåmålade fönster med spröjs står lutade mot vägg. Fotograf Mathias Dowler.
Fönster som vi kommer att återställa till originalskick.

Vi renoverar husets många fönster till originalskick

Renovering av husets många fönster, fyrahundrasjuttio stycken, pågår. Fönsterkarmar och bågar ska lagas och fönstren ska kittas, tätas och målas.

Vår fastighetsägare Akademiska Hus har tagit hjälp av en arkitekt för att välja rätt färg. Arkitekten är utsedd av Länsstyrelsen och har tagit hänsyn till både typ av färg och kulörer. 

Resultatet ska så långt det går överensstämma med hur fönstren såg ut vid originalmålningen.