Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd till publiceringsavgifter

När en öppet tillgänglig tidskrift inte ingår i ett avtal

Många öppet tillgängliga tidskrifter finansieras av publiceringsavgifter, så kallade Article Processing Charges (APC). Som forskare vid Lunds universitet kan du ansöka om finansiering av publiceringsavgiften i en öppet tillgänglig tidskrift som inte ingår i något publiceringsavtal med ett förlag.

Forskare vid Lunds universitet kan ansöka om finansiering för att publicera i öppet tillgängliga tidskrifter som inte ingår av något av förlagsavtalen.

I det finansiella publiceringsstödet ingår inte extrakostnader för sidor och färgbilder.

Kostnader för att publicera med öppen tillgång vid Lunds universitet

Vid publicering med öppen tillgång betalas hela beloppet, för publiceringsavgift eller BPC, inititalt av Universitetsbiblioteket. Delar av kostnaderna för publiceringar (inom avtalen, de som bekostas av det extra publiceringsstödet eller bokfonden) fördelas och faktureras senare ut till fakulteterna. Detta kan innebära att forskaren i efterhand får bekosta en del av publiceringen beroende på hur din fakultet väljer att hantera kostnaderna.

Fördelningsmodellen för Lunds universitets publiceringskostnader beslutades av rektor 2022.

Läs hela rektorsbeslutet (pdf)

Det  finns flera publiceringsavtal där öppet tillgängliga tidskrifter ibland ingår. Om en öppet tillgänglig tidskrift ingår i ett avtal behövs ingen ansökan för finansiering av publiceringsavgiften.

Sök efter tidskrifter som ingår i förlagsavtalen

Publiceringsavgifter för att publicera böcker och bokkapitel med öppen tillgång kan finansieras genom bokfonden.

Ansök om medel för open access-publicering av böcker

Betald APC via svenska finansiärer

Från 1 januari 2024 kommer forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova att gemensamt finansiera publicering hos förlag som ger ut endast helt öppet tillgängliga tidskrifter. För forskare vid Lunds universitet innebär det publicering med öppen tillgång i alla tidskrifter från förlagen Copernicus, Frontiers, MJS Publishing och PLOS. Artiklar som publiceras inom beslutet från finansiärerna kommer inte att faktureras varken universitet, fakulteten eller separata forskare. Det behövs ingen ansökan om betalning av APC för att publicera med dessa förlag.

Villkor för beviljad ansökan

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att vi ska kunna bevilja din ansökan:

Villkor för författaren

 • Den sökande måste vara artikelns korresponderande författare.
 • Den sökandes anknytning till Lunds universitet måste framgå/anges i artikeln.
 • Den sökande måste vara anställd vid LU och finnas i LUCAT, samt ha finansiering från LU.
 • Det finansiella stödet täcker inte extrakostnader för sidor och färgbilder.

Villkor för tidskriften

 • Tidskriften ska vara helt öppet tillgänglig. Stöd till publicering i hybridtidskrifter eller tidskrifter med fördröjd öppen tillgång beviljas ej.
 • Tidskriften ska uppfylla grundläggande kvalitetskrav och god publiceringssed för vetenskapliga tidskrifter.
  Minst ett av följande krav ska vara uppfyllt:
  - Tidskriften är registrerad i Directory of Open Access Journals
  - Tidskriften är indexerad i en kvalitetskontrollerad databas såsom Scopus eller Web of Science
  - Tidskriftens förlag är medlem i OASPA
 • Tidskriften ska inte ha nivå 0 i Norska listan under publiceringsåret eller nästkommande år.

Läs mer om att välja open access tidskrift och att kontrollera förlag och tidskrifter

Ansök så här

 1. Ansök genom att fylla i ansökningsformuläret som skickas till Universitetsbiblioteket.
  Gör alltid det i samband med att du skickar in ditt manuskript till tidskriften eftersom vi kollar av att tidskriften är av god kvalité. Vid beviljad ansökan betalar Universitetsbiblioteket fakturan för din artikel
  Här hittar du ansökningsformuläret
   
 2. UB återkommer med svar om din ansökan blivit beviljad eller inte. Vid beviljande skickar vi också med instruktioner för hantering av fakturan.

Det finansiella stödet gäller inte för publicering med öppen tillgång i hybridtidskrifter

De huvudsakliga orsakerna till att avgifter för publicering med öppen tillgång i hybridtidskrifter inte får finansiellt stöd separat är:

 • Den genomsnittliga avgiften för publicering i en hybridtidskrift är nästan dubbelt så dyr som den genomsnittliga avgiften för publicering i en öppet tillgänglig tidskrift.
 • Få förlag har en tydlig korrelation mellan priset på en prenumeration och antalet artiklar som finansieras med en APC, vilket leder till problemet med s.k. double-dipping. Det vill säga, att prenumerationspriset bör sjunka när antalet APC-finansierade artiklar i tidskriften ökar. Det förhållandet börjar förbättras, men är ändå det främsta skälet till att de flesta lärosäten inte ger stöd för publicering i hybridtidskrifter som ligger utanför eventuella avtal. Kort sagt, vi försöker göra så mycket som möjligt för att stödja en övergång till öppen tillgång med de begränsade resurser som finns.
 • Publicering i hybridtidskrifter täcks in väl av de nationella läs- och publiceringsavtal som Lunds universitet är del av.

Kontakt

Har du frågor kring publicering, bibliometri, forskningsdata eller öppen tillgång kontakta ditt fakultetsbibliotek eller

publicera [at] lub [dot] lu [dot] se

Har du frågor kring LUCRIS kontakta:

servicedesk [at] lu [dot] se

Parallellpublicering

De flesta finansiärer tillåter parallellpublicering som ett alternativ till direkt OA-publicering. Läs mer om parallellpublicering av artiklar i prenumerationsbaserade tidskrifter här.