I nuläget kan vi inte plocka fram vardagstryck på grund av reparationer på vår depå.

Viktig information om beställningar

På grund av reparationer på depå kan vi tyvärr inte plocka fram vardagstryck ur våra samlingar för närvarande. Vi hoppas åter kunna ta emot beställningar innan årets slut. 

Vardagstryck

Vardagstryck är i grova drag reklam- och informationsmaterial. Materialet speglar samhället och vardagen i den tid som det är skapat, och är därför ett viktigt källmaterial för forskningen. Du hittar inte vardagstrycket i LUBcat, men du kan normalt sett beställa och läsa det i Specialläsesalen. I nuläget kan vi dock inte ta emot beställningar, se ovan.

Vardagstryck är det som det trycks mest av i Sverige och det utgör därför en stor del av våra samlingar. Det är material från företag, institutioner, organisationer och föreningar som till exempel:

 • Affischer
 • Almanackor
 • Annonsblad 
 • Broschyrer av alla slag
 • Föreningstryck
 • Företagstryck
 • Församlingsblad
 • Kartor
 • Kommunaltryck
 • Skolkataloger
 • Tidtabeller
 • Årsredovisningar

I en av våra utställningar på Universitetsbiblioteket lyfte vi fram olika slags vardagstryck. Vill du veta mer så är utställningskatalogen en bra ingång till materialet.

Se exempel på vardagstryck i utställningskatalogen (PDF 5.16 MB, ny flik)

Kontakt

Mejl: okat [at] ub [dot] lu [dot] se