Våra e-resurser är sökbara och tillgängliga i LUBsearch. Studenter och anställda vid Lunds universitet har full åtkomst även hemifrån. Övriga användare kan skapa ett besökskonto som fungerar på plats på Universitetsbiblioteket.

Hitta våra e-resurser i LUBsearch

Det finns tre ingångar i LUBsearch. Beroende på vilken typ av resurs du är ute efter kan du behöva använda olika ingångar.

Sök i LUBsearch Discovery
Discovery är ett sökverktyg som innehåller poster över material som är tillgängligt vid Lunds universitet. Du kan bland annat hitta artiklar från vetenskapliga tidskrifter, e-böcker, databaser, stora delar av Lunds universitets forskningsportal samt innehållet i bibliotekskatalogen LUBcat.

Sök i LUBsearch Databases A-Z 
Lunds universitet har tillgång till vetenskapliga databaser och plattformar, dessa hittar du i Databases A-Z. Du kan söka fram databaserna alfabetiskt eller på ämne. 

Sök i LUBsearch ePublications
I ingången ePublications hittar du alla e-tidskrifter och e-böcker som Lunds universitet har tillgång till. Här hittar du även information om vilka årgångar och upplagor som vi har.