Våra e-resurser är sökbara och tillgängliga i LUBsearch. Studenter och anställda vid Lunds universitet har full åtkomst även hemifrån. Övriga användare kan skapa ett besökskonto som fungerar på plats på Universitetsbiblioteket.

Hitta våra e-resurser i LUBsearch

Det finns tre ingångar i LUBsearch: Discovery, Databases A–Z och ePublications. Beroende på vilken typ av resurs du är ute efter kan du behöva använda olika ingångar.

Discovery

Discovery innehåller poster över material som är tillgängligt vid Lunds universitet. Du kan bland annat hitta artiklar från vetenskapliga tidskrifter, e-böcker, databaser, stora delar av Lunds universitets forskningsportal och innehållet i bibliotekskatalogen LUBcat.

Sök i LUBsearch Discovery

Databases A–Z

Lunds universitet har tillgång till vetenskapliga databaser och plattformar. Dessa hittar du i Databases A–Z. Du kan söka fram databaserna alfabetiskt eller på ämne. 

Sök i LUBsearch Databases A–Z 

ePublications

I ingången ePublications hittar du alla e-tidskrifter och e-böcker som Lunds universitet har tillgång till. Här hittar du även information om vilka årgångar och upplagor som vi har. 

Sök i LUBsearch ePublications