Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakta och siffror

Utfall 2022

Nyckeltal

Fysiska besök 138 797
Besök på webbplatsen 84 879
Böcker och tidskrifter 12,4 hyllmil
Initierade utlån 27 187
Fjärrutlån 11 663
Fjärrinlån 128

Intäkter

(tusen kronor)

Totalt 172 585
Anslag 163 894
Bidragsintäkter 4 301
Uppdragsintäkter 4 142
Övriga intäkter 248

Kostnader

(tusen kronor)

Totalt 174 203
Personal 68 486
Lokaler 28 114
E-resurser 51 216
Publiceringsfonden 11 865
Avskrivningar 4 270
Övriga driftskostnader 10 252