Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakta och siffror

Utfall 2021

Personal

Universitetsbiblioteket har 100 medarbetare.

Nyckeltal

Fysiska besök 88 593
Besök på webbplatsen 92 807
Böcker och tidskrifter 12,2 hyllmil
Initierade utlån 32 366
Fjärrutlån 12 170
Fjärrinlån 185

Intäkter

(tusen kronor)

Totalt 162 573
Anslag 156 815
Bidragsintäkter 2 392
Uppdragsintäkter 3 246
Övriga intäkter 120

Kostnader

(tusen kronor)

Totalt 165 462
Personal 65 158
Lokaler 27 706
E-resurser 52 164
Publiceringsfonden 7 876
Avskrivningar 4 539
Övriga driftskostnader 8 019