Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakta och siffror

Utfall 2022

Nyckeltal

Fysiska besök138 797
Besök på webbplatsen84 879
Böcker och tidskrifter12,4 hyllmil
Initierade utlån27 187
Fjärrutlån11 663
Fjärrinlån128

Intäkter

Totalt (tusen kronor)172 585
Anslag163 894
Bidragsintäkter4 301
Uppdragsintäkter4 142
Övriga intäkter248

Kostnader

Totalt (tusen kronor)174 203
Personal68 486
Lokaler28 114
E-resurser51 216
Publiceringsfonden11 865
Avskrivningar4 270
Övriga driftskostnader10 252