Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakta och siffror

Utfall 2020

Personal

UB har 110 medarbetare.

Nyckeltal

Fysiska besök 100 815
Besök på webbplatsen 98 019
Böcker och tidskrifter 12 hyllmil
Lokala utlån 31 811
Fjärrutlån 12 482
Fjärrinlån 186

Intäkter

(tusen kronor)

Totalt 158 670
Anslag 152 748
Bidragsintäkter 3 393
Uppdragsintäkter 2 215
Övriga intäkter 314

Kostnader

(tusen kronor)

Totalt 162 436
Personal 60 753
Lokaler 27 936
E-resurser 52 021
Publiceringsfonden 7 876
Avskrivningar 4 815
Övriga driftskostnader 9 035