ISBN till avhandling

Detta gäller endast doktorander vid Lunds universitet.

Innan en avhandling skickas till tryck ska den ha ett unikt ID. Detta kallas International Standard Book Number (ISBN) och trycks oftast på avhandlingens försättsblad.

Du tilldelas två ISBN, ett för den tryckta versionen, ett för elektronisk utgivning. Båda numren ska anges i båda versionerna.

 • publicera [at] lub [dot] lu [dot] se (Ansök om ISBN)

Skriv gärna ”Avhandling: ISBN” i ämnesraden.

I vissa fall ges avhandlingar ut som del i en skriftserie och då anges även skriftseriens ISSN (International Standard Serial Number) i avhandlingen. ISSN delas inte ut av Universitetsbiblioteket. Om det används administreras det av fakulteten, kontakta fakultetessekreterare för att få mer information.

Institutioner och fakulteter med egna ISBN serier

Följande enheter vid Lunds universitet har egna ISBN-serier och doktorander knutna till dessa enheter ska vända sig till ansvarig (fakultetssekreterare eller fakultetsbibliotek) där för att få ISBN:

 • Institutionen för arkitektur och byggd miljö
 • Byggnadsfysik
 • Byggproduktion
 • Ekonomisk-historiska institutionen
 • Geologi – Berggrundsgeologi
 • Geologi – Kvartärgeologi
 • Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Institutionen för industriell elektroteknik och automation
 • Institutionen för informatik
 • Installations- och klimatiseringslära
 • Internationella miljöinstitutet
 • Kemicentrum
 • Medicinska fakulteten
 • Musikhögskolan
 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys
 • Socialhögskolan

Fakultetssekreterare

Ekonomihögskolan
charlina [dot] lunvald [at] fek [dot] lu [dot] se (Charlina Lunvald)
Telefon: 046-222 41 73

Humanistiska och teologiska fakulteterna
kristina [dot] arnrup_thorsbro [at] kansliht [dot] lu [dot] se (Kristina Arnrup Thorsbro)
Telefon: 046-222 83 15

Juridiska fakulteten
Helena Josefsson
Telefon: 046-222 10 95

Konstnärliga fakulteten
Annika Michelsen
Telefon: 040-32 54 96

Medicinska fakulteten
Anette [dot] Saltin [at] med [dot] lu [dot] se (Anette Saltin)
Telefon: 046-222 49 26

Naturvetenskapliga fakulteten
linnea [dot] hellman [at] science [dot] lu [dot] se (Linnéa Hellman)
Telefon: 046-222 15 24

Samhällsvetenskapliga fakulteten
lovisa [dot] eriksson [at] sam [dot] lu [dot] se (Lovisa Eriksson)
Telefon: 046-222 43 65

Tekniska fakulteten (LTH) samt IIIEE
maria [dot] bajuk [at] lth [dot] lu [dot] se (Maria Bajuk)
Telefon: 046-222 89 13