Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

ISBN till avhandling

Avhandlingar vid Lunds universitet ska ha ISBN-nummer. Beroende på vilken fakultet och institution du tillhör får du ISBN antingen direkt via din fakultet, eller genom universitetsbiblioteket.

Innan en avhandling skickas till tryck ska den ha ett unikt ID. Detta kallas International Standard Book Number (ISBN) och trycks oftast på avhandlingens försättsblad.

Beroende på vilken fakultet och institution du tillhör kan du tilldelas ISBN antingen från din fakultet eller från universitetsbiblioteket.

Från universitetsbiblioteket tilldelas två ISBN, ett för den tryckta versionen, ett för elektronisk utgivning. Båda numren ska anges i båda versionerna. Se nedan för fakulteter och institutioner som har egna ISBN-serier.

I vissa fall ges avhandlingar ut som del i en skriftserie och då anges även skriftseriens ISSN (International Standard Serial Number). ISSN delas inte ut av universitetsbiblioteket. Om det används administreras det av din fakultet. Kontakta en fakultetessekreterare för att få mer information.

Fakulteter och institutioner med egna ISBN-serier

Följande enheter vid Lunds universitet har egna ISBN-serier och doktorander knutna till dessa enheter ska vända sig till ansvarig (fakultetssekreterare eller fakultetsbibliotek) för att få sina ISBN:

Ansök om ISBN

publicera [at] lub [dot] lu [dot] se (subject: Avhandling%3A%20ISBN) (Ansök om dina ISBN från UB)

Skriv gärna ”Avhandling: ISBN” i ämnesraden.

Fakultetssekreterare

Ekonomihögskolan
charlina [dot] lunvald [at] fek [dot] lu [dot] se (Charlina Lunvald)
Telefon: 046-222 41 73

Humanistiska och teologiska fakulteterna
kristina [dot] arnrup_thorsbro [at] kansliht [dot] lu [dot] se (Kristina Arnrup Thorsbro)
Telefon: 046-222 83 15

Juridiska fakulteten
Helena Josefsson
Telefon: 046-222 10 95

Konstnärliga fakulteten
Annika Michelsen
Telefon: 040-32 54 96

Medicinska fakulteten
Anette [dot] Saltin [at] med [dot] lu [dot] se (Anette Saltin)
Telefon: 046-222 49 26

Naturvetenskapliga fakulteten
constance [dot] holmback [at] science [dot] lu [dot] se (Constance Holmbäck)
Telefon: 046-222 144 24

Samhällsvetenskapliga fakulteten
yvonne [dot] aiello_davidsson [at] sam [dot] lu [dot] se (Yvonne Aiello Davidsson)
Telefon: 046-222 43 65

Tekniska fakulteten (LTH) samt IIIEE
maria [dot] bajuk [at] lth [dot] lu [dot] se (Maria Bajuk)
Telefon: 046-222 89 13