Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vision, mål och strategier

Förstå, förklara och förbättra

Universitetsbiblioteket delar givetvis samma vision som universitetet – vi vill bidra till att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. De mål och strategier vi formulerat hjälper oss att uppfylla bibliotekslagens krav och vårt uppdrag.

Universitetsbiblioteket ska vara ett stöd både i lärandet för studenter och i forsknings- och publiceringsprocessen för forskarna vid Lunds universitet. Men våra samlingar är tillgängliga för alla som vill ta del av vårt gemensamma kulturarv. 

Glada studenter i grupparbete. Fotograf Johan Bävman.

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Enligt bibliotekslagen ska det finnas högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen. Högskolebiblioteken ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Läs bibliotekslagen på Sveriges riksdags webbplats

Vi utvecklar vår verksamhet med användarnas behov i fokus. Våra målgrupper är både studenter, forskare och allmänhet.

Läs Universitetsbibliotekets uppdrag

Vår verksamhetsplan för åren 2021–2024 leder Universitetsbiblioteket mot fem långsiktiga mål:

 1. hållbar verksamhet,
 2. attraktiv publik miljö,
 3. prioriterade samlingar,
 4. förstärkt digitalisering och
 5. mer öppen vetenskap.

I verksamhetsplanen löper målet hållbar verksamhet som en röd tråd.

Hållbar verksamhet

Med målet hållbar verksamhet vill vi skapa goda förutsättningar för en utvecklande och stabil verksamhet.

Attraktiv publik miljö

Med målet attraktiv publik miljö vill vi förändra vårt ansikte utåt och erbjuda en funktionell och inbjudande användarmiljö.

Prioriterade samlingar

Med målet prioriterade samlingar vill vi bevara och skapa nya användningsområden för våra breda, unika och kontinuerliga samlingar.

Förstärkt digitalisering

Med målet förstärkt digitalisering vill vi utveckla och förstärka vår digitaliseringsverksamhet för att öka den digitala tillgängligheten till bibliotekets samlingar.

Mer öppen vetenskap

Med målet mer öppen vetenskap vill vi i samarbete med relevanta organ utveckla och säkra universitetets resa mot öppen vetenskap.

Våra strategier är kopplade till de fem långsiktiga målen.

Hållbar verksamhet

Strategier för att uppnå en hållbar verksamhet är till exempel:

 • att utveckla en kommunikationsstrategi för att göra vårt varumärke tydligt och starkt både internt och externt och
 • att använda användarupplevelser (UX eller user experience) för att stärka användarperspektivet.

Attraktiv publik miljö

Strategier för att uppnå en attraktiv publik miljö är till exempel:

 • att bygga om bibliotekets publika miljö och
 • att delta i universitetets kultursamverkan.

Prioriterade samlingar

Strategier för att bevara och utveckla prioriterade samlingar är till exempel:

 • att genomföra och följa upp en utvärdering av säkerheten kring våra samlingar och
 • att tillgängliggöra våra samlingar på nya sätt till exempel genom artificiell intelligens (AI).

Förstärkt digitalisering

Strategier för att förstärka och utveckla digitaliseringen är till exempel:

 • att ta fram en digitaliseringsstrategi för våra samlingar och
 • att delta i det nationella bibliotekssamarbetet för att digitalisera det svenska trycket (DST).

Mer öppen vetenskap

Strategier för att uppnå mer öppen vetenskap är till exempel:

 • att samverka med Svensk nationell datatjänst (SND) och European Open Science Cloud (EOSC) för att erbjuda universitetet ett starkt stöd inom bevarande och tillgängliggörande av forskningsdata och
 • att tillsammans med League of European research Universities (LERU) utveckla arbetet med öppen vetenskap (OA eller open science).