Studentuppsatser

Studenter vid Lunds universitet kan göra uppsatser och examensarbeten tillgängliga på webben genom inlämnings- och examinationsverktyget LUP Student Papers.

Universitetsbiblioteket förvaltar plattformen LUP Student papers, men alla institutioner som använder verktyget har sina egna rutiner och arbetsflöden. För att få veta mer om hur publiceringen går till på just din institution, kontakta din handledare eller ditt fakultetsbibliotek.

Logga in med studentkonto för att registrera och ladda upp fulltext.

Manual för registrering i LUP Student Papers (PDF)

Upphovsrätten till ett studentarbete

Juridiska enheten har tillsammans med Universitetsbiblioteket tagit fram ett dokument som sammanfattar upphovsrätten vid publicering av uppsatser.

Information om upphovsrätt i samband med publicering av studentuppsatser (PDF)

Vid fulltextpublicering av uppsatser bör det finnas en skriftlig överenskommelse mellan student och institution.

 Följande avtal kan användas: