Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avslutade projekt

På denna sida kan du läsa om våra avslutade projekt.

År 2023

Projektet katalogiserade, digitaliserade och tillgängliggjorde tvåhundrafemtio objekt från samlingen ämnesordnade handskrifter. 

De ämnesordnade handskrifterna är en av Universitetsbibliotekets enastående samlingar. Här hittar du unika arkivhandlingar, handskrifter och inbundna verk. Samlingens består av flera olika ämnen som astronomi, ekonomi, juridik, historia och österländsk litteratur.

Projektet i detalj

Detta var ett pilotprojekt för att lyfta fram våra ämnesordnade handskrifter.

Vi valde ut tvåhundrafemtio objekt från olika delar av den tvåhundrafemtio hyllmeter stora samlingen. Vi katalogiserade, digitaliserade och registrerade och publicerade objekten i Alvin.

Urvalet ska fungera som ett smakprov och ingång till resten av samlingen.

Se digitaliserat material i Alvin (alvin-portal.org)

Projekttid

2021-2023

Finansiär

Universitetsbiblioteket tackar Thora Ohlssons Stiftelse för generöst bidrag.

Projektet gjorde Universitetsbibliotekets samling med företagstryck sökbar i Libris och synligt på Instagram.

Projektet i detalj

Syftet med projektet var att göra Universitetsbibliotekets samling av företagstryck tillgänglig för både forskare och allmänhet genom att katalogisera samlingen. Målet var att öka förståelsen för materialet och inspirera till användning av materialet. 

Projektet delade också information om materialet på Instagramkontot @lundunilib - ephemera.

Projekttid

2022–2023

Finansiär

Universitetsbiblioteket tackar Crafoordska stiftelsen för generöst bidrag.

Projektet förberedde Universitetsbibliotekets tryck – allt svenskt monografiskt tryck och periodiskt äldre tryck – för projektet digitalisering av det svenska trycket. Projektet inventerade och katalogiserade också raritetssamlingen.

Projektet i detalj

En viktig del i projektet var att upprätta bibliografiska katalogposter i den nationella katalogen Libris. Posterna är nödvändiga för digitalisering och för att kunna tillgängliggöra digitaliserat material. 

Katalogiseringen ger forskare, studenter och allmänheten möjlighet att se in i våra rika samlingar.

Raritetssamlingen är omfattande och innehåller ovanligt material, som är av stort internationellt intresse.

Läs om projektet Digitalisering av det svenska trycket (DST)

Projekttid

2022– 2023

Finansiär

Universitetsbiblioteket tackar Einar Hansens Allhemsstiftelse för generöst bidrag.

År 2022

Projektet gjorde Ravensbrückarkivet sökbart och användbart för både allmänhet och forskare. Samtliga intervjuer indexerades med ämnesord, digitaliserades, översattes till engelska och publicerades i en sökbar databas.

Utforska det digitala arkivet Witnessing genocide

Bakgrund

År 1945 anlände drygt tjugotusen befriade fångar från tyska koncentrationsläger till Sverige med de vita bussarna. Deras upplevelser och lidande under kriget finns dokumenterade för eftervärlden i ett helt unikt arkivmaterial, känt som Ravensbrückarkivet. Materialet inkluderar mer än femhundra handskrivna intervjuer på polska, som beskriver förhållandena i en rad olika koncentrationsläger, däribland Ravensbrück, Auschwitz, Bergen-Belsen, Sachsenhausen och Stutthof.

Förutom intervjuer innehåller arkivet även anteckningsböcker, dagböcker, brev, dikter, fotografier och teckningar. Här finns också en stor mängd nazistiska dokument som fördes av de överlevande till Sverige: officiella listor över alla som avrättats i lägret, listor över fångtransporter, kartor över lägren, namnlistor över de som bodde i barackerna, liksom namnlistor över alla som fördes med bussarna till Sverige.

Projekttid

2015–2022

Finansiärer

Projektet finansierades genom donationer från både privatpersoner och en rad stiftelser, däribland Annika och Gabriel Urwitz’ stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Torsten Söderbergs stiftelse och Sparbanksstiftelsen Öresund. 

Projektet tillgängliggjorde delar av samlingarna av svenskt företagstryck genom att integrera och förteckna tre historiska sviter för att underlätta sökning och lån.

Projektet i detalj

Projektet:

  1. integrerade tre historiska sviter, 
  2. förtecknade den integrerade sviten på kapselnivå för att underlätta sökning och lånehantering och
  3. samlingskatalogiserade delar av trycket.

Projekttid

2020-2022

Finansiär

Universitetsbiblioteket tackar Einar Hansens Allhemsstiftelse för generöst bidrag.

Finansiärer och forskningspolitiska direktiv fokuserar allt mer på att forskning ska vara fritt tillgänglig. Universitetsbiblioteket fick därför i uppdrag att utreda och hitta organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att främja omställningen till öppen vetenskap vid Lunds universitet.

Projektet i detalj

Projektet:

  • föreslog en universitetsgemensam funktion och organisation för öppen vetenskap vid Lunds universitet.
  • tog fram en vision och verksamhetsplan för arbetet med öppen vetenskap.
  • implementerade en plattform för kommunikation.
  • föreslog en policy för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Projekttid

2019-2022

Samarbetspartners

Projektet skedde på uppdrag av och i samarbete med forskningsnämnden vid Lunds universitet. 

Universitetsbiblioteket tackar projektkontoret vid Lunds universitet för hjälp med administration av projektet.

Projektrapport

Projektrapporten finns tillgänglig i Lunds universitets forskningsportal.

Rapport från projektet Öppen vetenskap vid LU

År 2021

Projektet tog fram ett nytt system – CoralLU – för hantering av universitetets e-resurser. I systemet hanterar vi kostnader och licensavtal för alla våra e-resurser.

Avdelningarna E-media och IT utvecklade det nya ERM-systemet (Electronic Resource Management) baserat på den öppna programvaran och ERM-systemet Coral.

Systemet har fått namnet CoralLU, eftersom Coral är anpassat för Lunds universitets behov.

Projektet utvecklade också en ny statistikmodul i ERM-systemet, som det gamla systemet SMDB (Subscription Management DataBase) saknade.

Projekttid

2019–2021

Samarbetspartner

Universitetsbiblioteket tackar projektkontoret vid Lunds universitet för gott och fruktbart samarbete.

Kontakt

info [at] ub [dot] lu [dot] se