Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avslutade projekt

På denna sida kan du läsa om våra avslutade projekt.

Finansiärer och forskningspolitiska direktiv fokuserar allt mer på att forskning ska vara fritt tillgänglig. Universitetsbiblioteket fick därför i uppdrag att utreda och hitta organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att främja omställningen till öppen vetenskap vid Lunds universitet.

Projektet i detalj

Projektet:

  • föreslog en universitetsgemensam funktion och organisation för öppen vetenskap vid Lunds universitet.
  • tog fram en vision och verksamhetsplan för arbetet med öppen vetenskap.
  • implementerade en plattform för kommunikation.
  • föreslog en policy för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Projekttid

2019-2022

Samarbetspartners

Projektet skedde på uppdrag av och i samarbete med forskningsnämnden vid Lunds universitet. 

Universitetsbiblioteket tackar projektkontoret vid Lunds universitet för hjälp med administration av projektet.

Projektrapport

Projektrapporten finns tillgänglig i Lunds universitets Forskningsportal.

Rapport från projektet Öppen vetenskap vid LU

Projektet tillgängliggjorde delar av samlingarna av svenskt företagstryck genom att integrera och förteckna tre historiska sviter för att underlätta sökning och lån.

Projektet i detalj

Projektet:

  1. integrerade tre historiska sviter, 
  2. förtecknade den integrerade sviten på kapselnivå för att underlätta sökning och lånehantering och
  3. samlingskatalogiserade delar av trycket.

Projekttid

Projektet pågick 2020-2022.

Finansiär

Universitetsbiblioteket tackar Einar Hansens Allhemsstiftelse för generöst bidrag.

Projektet tog fram ett nytt system – CoralLU – för hantering av universitetets e-resurser. I systemet hanterar vi kostnader och licensavtal för alla våra e-resurser.

Avdelningarna E-media och IT utvecklade det nya ERM-systemet (Electronic Resource Management) baserat på den öppna programvaran och ERM-systemet Coral.

Systemet har fått namnet CoralLU, eftersom Coral är anpassat för Lunds universitets behov.

Projektet utvecklade också en ny statistikmodul i ERM-systemet, som det gamla systemet SMDB (Subscription Management DataBase) saknade.

Projekttid

Projektet lanserade ERM-systemet den 16 mars 2021, men projektet fortsatte till den 31 maj 2021.

Samarbetspartner

Universitetsbiblioteket tackar projektkontoret vid Lunds universitet för gott och fruktbart samarbete.

1945 anlände drygt 20 000 befriade fångar från tyska koncentrationsläger till Sverige med de s.k. vita bussarna. Deras upplevelser och lidande under kriget finns dokumenterade för eftervärlden i ett helt unikt arkivmaterial, känt som Ravensbrückarkivet. Materialet inkluderar mer än 500 handskrivna intervjuer på polska, som beskriver förhållandena i en rad olika koncentrationsläger, däribland Ravensbrück, Auschwitz, Bergen-Belsen, Sachsenhausen och Stutthof.

Förutom intervjuer innehåller arkivet även anteckningsböcker, dagböcker, brev, dikter, fotografier och teckningar. Här finns också en stor mängd nazistiska dokument som fördes av de överlevande till Sverige: officiella listor över alla som avrättats i lägret, listor över fångtransporter, kartor över lägren, namnlistor över de som bodde i barackerna, liksom namnlistor över alla som fördes med bussarna till Sverige.

Projektet i detalj

Projektet har gjort arkivet sökbart och användbart för både allmänhet och forskare. Samtliga intervjuer har indexerats med ämnesord, digitaliserats, översatts till engelska och publicerats i en sökbar databas.

Webbportalen återfinns här: https://www.ub.lu.se/hitta/digitala-samlingar/witnessing-genocide

Projekttid

Projektet pågick 2015-2022.

Finansiärer

Projektet har finansierats genom donationer från både privatpersoner och en rad stiftelser, däribland Annika och Gabriel Urwitz’ stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Torsten Söderbergs stiftelse och Sparbanksstiftelsen Öresund. 

Kontakt

info [at] ub [dot] lu [dot] se