Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Registrera och publicera avhandling elektroniskt

Samlad information om registrering och fulltextpublicering

Som doktorand vid LU använder du LUCRIS för att registrera ditt avhandlingsprojekt och avhandlingen. Registreringen gör avhandlingen synlig i LUs Forskningsportal och på universitetets kalendarie för kommande disputationer. När en avhandling registreras bör den även göras fritt tillgänglig elektroniskt i fulltext.

Registrera din avhandling

Doktorander vid LU registrerar både sitt avhandlingsprojekt (Projekt) och själva avhandlingen (Forskningsoutput) i LUCRIS.

Den här informationen underlättar när du registrerar din avhandling:

  • Inloggningsuppgifter (Lucat)
  • Uppgifter om avhandlingens titel, ISBN etc
  • Abstract på engelska, gärna även på svenska
  • Uppgifter om disputationen, var och när etc
  • Avhandlingens fulltext som pdf för arkivering. Ha inte med en signerad version av dokumentdatabladet. Google indexerar din signatur som en separat bild. Använd en osignerad version eller fulltextpublicera utan dokumentdatabladet.

Registrera i god tid före disputationen!  Du kan alltid spara en påbörjad registrering i LUCRIS och fortsätta senare.

Doktorander vid LU registrerar både sitt avhandlingsprojekt och själva avhandlingen i LUCRIS. Registreringen ökar avhandlingens synlighet och ökar dess spridning inom och utanför LU. Registreringen gör avhandlingen synlig i LUs Forskningsportal och på LU´s kalendarie för kommande disputationer.

För att registrera din doktorsavhandling i LUCRIS loggar du in med ditt LUCAT.

Logga in i LUCRIS och registrera din avhandling

På Medarbetarwebbens sidor om LUCRIS finns mer information om att registrera en avhandling och avhandlingsprojekt

Det finns även en utförlig manual för registreringen av avhandling och avhandlingsprojekt (PDF)

Innan du skickar din avhandling till tryck ska dentilldelas ett unikt ID. Detta kallas International Standard Book Number (ISBN) och trycks oftast på avhandlingens försättsblad.
Du kan få ett ISBN genom att kontakta Universitetsbiblioteket, eller via din fakultet/institution.

Skaffa ISBN till din avhandling

Kontakta din fakultetssekreterare om du inte har en färdig pdf-fil när du ska registrera din avhandling i LUCRIS. Se listan till höger med kontaktpersoner vid fakulteterna.

När du har registrerat din avhandling i LUCRIS skickas ett meddelande till din fakultetssekreterare eller motsvarande som granskar och godkänner registreringen. Du får ett meddelande när registreringen är godkänd och din avhandling är synlig i Forskningsportalen och i LU´s kalendarie för kommande disputationer.

Publicera din avhandling i fulltext

När en avhandling registreras bör den även göras fritt tillgänglig elektroniskt. Det ökar avhandlingens spridning och synlighet. Beroende på vilken typ av avhandling som publiceras kan det vara olika upphovsrättsliga regler som gäller.

Författaren har upphovsrätten och kan göra publikationen fritt tillgänglig.

Kontakta förlaget/utgivaren och be om tillåtelse.

Författaren har upphovsrätten till kappan och kan göra den fritt tillgänglig. För övriga publikationer som ingår bestäms det av de avtal som ingåtts med respektive förlag. Lunds universitet har generella avtal med följande förlag: IEEE, Elsevier, Cambridge University Press och Portland Press.

Inskickade manuskript

Om avhandlingen innehåller opublicerade eller inskickade (”submitted”) manuskript bör endast kappan laddas upp och få öppen tillgång medan avhandlingen i sin helhet laddas upp med stängd tillgång, som en arkivkopia. Vissa förlag betraktar ett manuskript publicerat elektroniskt i en avhandling som en tidigare publicering, därför bör dessa inte vara synliga i den version som görs tillgänglig i Forskningsportalen. När artiklarna är publicerade kan den fullständiga avhandlingen göras fritt tillgänglig, om förlagsavtalen tillåter detta.

Generellt tillgängliggörs inte artiklar med status "submitted" i LUCRIS eftersom det kan äventyra framtida utgivning.

Publicerade artiklar

Förlag brukar i regel tillåta att publicerade artiklar ingår i den tryckta versionen av en avhandling. Om avhandlingen med artiklar får göras fritt tillgänglig digitalt varierar beroende på förlagets policy. Via förlags webbsidor finns ofta information om tillstånd för återanvändning av artiklar i avhandlingar, så det är alltid en bra början att söka direkt hos aktuellt förlag.

Du kan också använda följande mall för att söka tillstånd direkt från förlaget:

Mall för ansökan om publicering av tidigare publicerat material (PDF)

Lunds universitet har generella publiceringsavtal med en rad förlag. Om en artikel som ska ingå i din avhandling är publicerad av något av följande förlag behövs inget ytterligare tillstånd:

Synlighet och spridning

Om en avhandling publiceras elektroniskt kommer den till exempel att indexeras och bli sökbar i Google. Den kommer även att listas i den europeiska avhandlingsdatabasen DART-Europe och i den internationella databasen för fritt tillgängligt akademiskt material – BASE. Det kommer även att länkas till din fulltext från den svenska forskningsdatabasen SwePub och från världens största bibliotekskatalog, WorldCat. Oavsett från vilka sökmotorer eller databaser som sökningar har gjorts så dirigeras träffarna till den beskrivning som registrerats i LUCRIS och som visas i Forskningsportalen.

Kontakta din fakultetssekreterare

Om du andra frågor kring din avhandling och disputation, kontakta din fakultetssekreterare.

Fakultetssekreterare

Ekonomihögskolan
charlina [dot] lunvald [at] fek [dot] lu [dot] se (Charlina Lunvald)
Telefon: 046-222 41 73

Humanistiska och teologiska fakulteterna
kristina [dot] arnrup_thorsbro [at] kansliht [dot] lu [dot] se (Kristina Arnrup Thorsbro)
Telefon: 046-222 83 15

Juridiska fakulteten
Helena Josefsson
Telefon: 046-222 10 95

Konstnärliga fakulteten
Annika Michelsen
Telefon: 040-32 54 96

Medicinska fakulteten
Anette [dot] Saltin [at] med [dot] lu [dot] se (Anette Saltin)
Telefon: 046-222 49 26

Naturvetenskapliga fakulteten
constance [dot] holmback [at] science [dot] lu [dot] se (Constance Holmbäck)
Telefon: 046-222 144 24

Samhällsvetenskapliga fakulteten
yvonne [dot] aiello_davidsson [at] sam [dot] lu [dot] se (Yvonne Aiello Davidsson)
Telefon: 046-222 43 65

Tekniska fakulteten (LTH) samt IIIEE
maria [dot] bajuk [at] lth [dot] lu [dot] se (Maria Bajuk)
Telefon: 046-222 89 13