Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På denna sida kan du se organisationsschemat för Universitetsbiblioteket och läsa om hur biblioteket är organiserat i avdelningar och verksamhetsområden. Alla länkar på sidan går till universitetets person- och adresskatalog.

Organisationsschema för Universitetsbiblioteket. Illustration.
Organisationsschema för Universitetsbiblioteket. Organisationsschemat förklaras i texten under bilden.

Överbibliotekarien

Överbibliotekarien är Universitetsbibliotekets högsta chef. 

Överbibliotekarie är Håkan Carlsson

Biträdande överbibliotekarie

Biträdande överbibliotekarie har övergripande ansvar för frågor om samlingar, samlingsbyggande och samlingars säkerhet, och för digitaliseringsstrategi och vissa nationella projekt som rör dessa områden.

Biträdande överbibliotekarie är Eva Nylander.

Ledningsgruppen

Avdelningscheferna utgör tillsammans med överbibliotekarien och biträdande överbibliotekarie ledningsgruppen. 

  • Håkan Carlsson, överbibliotekarie
  • Eva Nylander, biträdande överbibliotekarie och tillförordnad avdelningschef Förvärv
  • Åsa Sellgren, avdelningschef E-media
  • Henrik Åslund, avdelningschef IT och support
  • Elisabeth Stålesjö, kanslichef
  • Ewa Giniewska, avdelningschef Metadata och katalogisering
  • Jenny Hallström, avdelningschef Publik verksamhet
  • Tobias Idberg, avdelningschef Specialsamlingar
  • Kristoffer Holmqvist, avdelningschef Vetenskaplig kommunikation

Avdelningar

E-media

Avdelningen ansvarar för inköp, underhåll och tillgängliggörande av de elektroniska resurserna på universitetet. Det innebär att avdelningen tar hand om finansiering, inköp och licenser och tar fram användningsstatistik. Avdelningen tillhandahåller också söksystemet för e-resurserna.

Avdelningschef är Åsa Sellgren.

Avdelningen för E-media

Förvärv

Avdelningen tar emot och administrerar pliktleveranser av böcker, tidskrifter, dagstidningar och vardagstryck. Avdelningen reklamerar tryck som inte har kommit in och plockar fram beställningar av vardagstryck och dagstidningar till våra besökare. Avdelningen köper också in svenskt och utländskt modernt tryck.

Tillförordnad avdelningschef är Eva Nylander.

Avdelningen för Förvärv

IT och support

Avdelningen har två verksamhetsområden: Bild och digitalisering och Drift och utveckling.

Avdelningen ansvarar för utveckling, drift, support och förvaltning av våra system. Det innebär att avdelningen driver och utvecklar våra system och arbetar med att digitalisera våra samlingar. Inom avdelningen finns kompetensen för att reproducera och fotografera vårt material.

Avdelningschef är Henrik Åslund.

Avdelningen för IT och support

Kansli

Avdelningen ansvarar för övergripande strategiskt arbete och ger administrativt stöd till biblioteket. Det innebär att avdelningen stöttar ledningen och övrig verksamhet med både intern och extern kommunikation, grafisk formgivning och webbutveckling. Avdelningen arbetar också med ekonomi-, personal- och lokalfrågor.

Kanslichef är Elisabeth Stålesjö.

Kansli

Metadata och katalogisering

Avdelningen ansvarar för att tillgängliggöra de fysiska samlingarna. Det innebär att avdelningen arbetar med att beskriva samlingarna med metadata för att vi ska kunna hitta det material vi söker i kataloger, databaser och på biblioteket.

Avdelningschef är Ewa Giniewska.

Avdelningen för Metadata och katalogisering

Publik verksamhet

Avdelningen har två verksamhetsområden: Användarservice och Cirkulation.

Avdelningen ansvarar för informationsservice, forsknings- och studiemiljö och utlån. Det innebär att avdelningen arbetar med funktioner och i miljöer där medarbetarna möter forskare, lärare, studenter och allmänheten.

Avdelningschef är Jenny Hallström.

Avdelningen för Publik verksamhet

Specialsamlingar

Avdelningen förvärvar, bevarar och tillgängliggör bibliotekets specialsamlingar. Avdelningen ansvarar också för bevarandefrågor, bokbinderi och registrering av nytt material.

Avdelningschef är Tobias Idberg.

Avdelningen för Specialsamlingar

Vetenskaplig kommunikation

Avdelningen ger stöd till forskare i den vetenskapliga publiceringsprocessen och till fakulteter och ledning i frågor som rör open access, bibliometri och forskningsdata. Avdelningen administrerar också universitetets publiceringsfond och ansvarar tillsammans med universitets Forskningsservice för forskningsinformationssystemet LUCRIS.

Avdelningschef är Kristoffer Holmqvist.

Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation