Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisation

Universitetsbiblioteket har sex avdelningar och en stab. Det är överbibliotekarien som leder verksamheten med stöd av biträdande överbibliotekarie.

Verksamheten vid Universitetsbiblioteket är indelad i sex avdelningar. Administrativt stöd till biblioteket och biblioteksstyrelsen ger staben. 

Överbibliotekarien leder verksamheten med stöd av biträdande överbibliotekarie. I Universitetsbibliotekets ledningsgrupp ingår överbibliotekarien, biträdande överbibliotekarie och avdelningscheferna.

Alla länkar på sidan går till universitetets person- och adresskatalog.

Överbibliotekarien ansvarar för verksamheten gentemot biblioteksstyrelsen och rektor och ingår i rektors ledningsråd.

Överbibliotekarie är Håkan Carlsson

Biträdande överbibliotekarie kompletterar och stöttar överbibliotekarien och har personalansvar för staben.

Biträdande överbibliotekarie är Karin Jönsson.

Staben ansvarar för det gemensamma stödet för ekonomi, HR, lokalsamordning, ledningskommunikation och kvalitetsarbete.

Stab

Avdelningen ansvarar för bevarande, samlingsvård, fysiskt tillgängliggörande och bildfångst.

Avdelningschef är Kathleen Mühlen Axelsson

Avdelningen för bevarande och digitalisering

Avdelningen ansvarar för utveckling, drift, support och förvaltning av samtliga IT-system.

Avdelningschef är Åsa Forsberg.

Avdelningen för IT

Avdelningen ansvarar för katalogisering och utveckling inom metadataområdet för nyförvärv och äldre material.

Avdelningschef är Ewa Giniewska.

Avdelningen för Metadata och katalogisering

Avdelningen ansvarar för Universitetsbibliotekets gränssnitt mot användarna. I det ingår bland annat informationstjänst, webbplatser, utställningar och publik miljö.

Avdelningschef är Jenny Hallström.

Avdelningen för Publik verksamhet

Avdelningen ansvarar för Universitetsbibliotekets samtliga fysiska samlingar. Avdelningen arbetar med att samla in material och bevara, synliggöra och tillgängliggöra materialet för nutida och framtida användare.

Avdelningschef är Hanna Wilhelmsson.

Avdelningen för samlingar

Avdelningen ansvarar för infrastruktur och stöd till universitetet i det som rör tillgång till e-media, öppen vetenskap och bibliometri.

Avdelningschef är Kristoffer Holmqvist.

Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation