Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Universitetsbibliotekets samlingar har byggts upp sedan Lunds universitet grundades 1666. Idag omfattar de mer än 13 hyllmil handskrifter och tryck. Samlingarna spänner över mer än tvåtusen år och alla ämnesområden finns representerade.

Visste du att Universitetsbiblioteket tar emot, bevarar och tillhandahåller allt som trycks vid svenska tryckerier genom pliktleveranser? Det är därför våra samlingar växer med drygt två hyllmeter per dag med böcker, dagstidningar, vetenskapliga tidskrifter, reklamblad, skolkataloger, vykort, adventskalendrar, cykelkartor och busstidtabeller.

Läs mer om pliktleverans på Kungliga bibliotekets webbplats

E-resurser

Universitetsbiblioteket tillhandahåller en av landets största samlingar av elektroniska tidskriftsartiklar och e-böcker. Studenter och anställda vid Lunds universitet har tillgång till bland annat ca 200 vetenskapliga databaser och plattformar, 374 000 e-böcker och ca 30 000 vetenskapliga e-tidskrifter.

Specialsamlingar

Universitetsbiblioteket har omfattande specialsamlingar – handskrifter, personarkiv, bilder och äldre tryck – som lockar forskare från hela världen. Här finns exempelvis mer än fyra hyllkilometer handskrifter och arkivhandlingar, tusentals äldre tryckta böcker från 1400-talets mitt till 1700-talets slut, liksom bildsamlingar som idag omfattar mer än en miljon fotografier och grafiska dokument.

Sedan ett decennium tillbaka arbetar Universitetsbiblioteket aktivt med att digitalisera efterfrågat material och göra det direkt tillgängligt på webben. Idag är mer än 50 000 fotografier, 3000 handskrifter och tryckta böcker, liksom tusentals äldre kartor tillgängliga digitalt.

Universitetsbibliotekets specialsamlingar är alltför omfattande för att allt ska kunna digitaliseras i sin helhet. Men vem som helst kan beställa fram material och läsa det i bibliotekets specialläsesal. Våra specialsamlingar är inte enbart till för universitetets forskare utan för alla som är intresserade av vårt kulturarv.

gammalt papper