Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samlingar

Universitetsbibliotekets samlingar har byggts upp sedan Lunds universitet grundades år 1666. Idag omfattar samlingarna mer än tolv hyllmil handskrifter och tryck. Samlingarna spänner över mer än tvåtusen år och alla ämnesområden finns representerade.

Vet du om att Universitetsbiblioteket genom pliktleverans tar emot, bevarar och tillhandahåller allt som svenska tryckerier trycker? Det är därför våra samlingar växer med två hyllmeter per dag med böcker, dagstidningar, vetenskapliga tidskrifter, reklamblad, skolkataloger, vykort, adventskalendrar, cykelkartor och busstidtabeller.

E-resurser

Universitetsbiblioteket tillhandahåller en av landets största samlingar av elektroniska tidskriftsartiklar och e-böcker. Studenter och medarbetare vid Lunds universitet har tillgång till mer än två hundra vetenskapliga databaser och plattformar, fyra hundratusen e-böcker och tjugonio tusen vetenskapliga e-tidskrifter.

Specialsamlingar

Universitetsbiblioteket har omfattande specialsamlingar – handskrifter, personarkiv, bilder och äldre tryck – som lockar forskare från hela världen. Här finns mer än fyra hyllkilometer handskrifter och arkivhandlingar, tusentals äldre tryckta böcker från fjortonhundratalets mitt till sjuttonhundratalets slut och bildsamlingar som omfattar mer än en miljon fotografier och grafiska dokument.

Sedan ett decennium tillbaka arbetar Universitetsbiblioteket aktivt med att digitalisera efterfrågat material och göra det direkt tillgängligt på webben. Idag är mer än femtio tusen fotografier, tre tusen handskrifter och tryckta böcker och tusentals äldre kartor tillgängliga digitalt.

Universitetsbibliotekets specialsamlingar är alltför omfattande för att allt ska kunna digitaliseras i sin helhet. Men vem som helst kan beställa fram material som inte är digitaliserat och läsa det i bibliotekets specialläsesal. Våra specialsamlingar är till för alla som är intresserade av vårt kulturarv, inte bara universitetets forskare.

En hög med gulnat papper. Fotografi.