Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biblioteksstyrelse

Biblioteksstyrelsen är styrelse för Universitetsbiblioteket och har ett övergripande ansvar för den samlade biblioteksverksamheten, det vill säga Universitetsbiblioteket, fakultetsbiblioteken och de fristående bibliotek som inte tillhör ett fakultetsbibliotek.

Biblioteksstyrelsen består av vicerektor Viktor Öwall som är ordförande, överbibliotekarien, fyra ledamöter från fakulteterna, två externa ledamöter och två studenter. Ledamöterna utses för tre år utom företrädare för studenterna, som utses för ett år.

Biblioteksstyrelsens mandatperiod följer de universitetsgemensamma nämndernas mandatperioder. Nuvarande mandatperiod är 1 februari 2021  till och med 31 januari 2024.

Biblioteksstyrelsens sammansättning

Ordförande

Viktor Öwall, vicerektor

Överbibliotekarien

Håkan Carlsson

Fakultetsledamöter

Agnes Andersson Djurfeldt, prefekt Samhällsvetenskapliga fakulteten
Heiko Herwald, vicedekan Medicinska fakulteten
Sven Lidin, dekan Naturvetenskapliga fakulteten
Barbara Törnquist-Plewa, pro-dekan Humanistiska och teologiska fakulteterna

Externa ledamöter

Lars Burman, överbibliotekarie Uppsala universitet
Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie emerita

Studentrepresentanter

Patrik Gustafsson
Elisabeth Jensen Haverling 

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Marie Hoen, SACO 
Magnus Karlsson, ST

Protokollförare

Lena Landgren, verksamhetscontroller Universitetsbiblioteket

Biblioteksstyrelsens uppdrag

Biblioteksstyrelsen ska

  • Vara styrelse för Universitetsbiblioteket.
  • Besluta om förslag till total budget för Universitetsbiblioteket efter underlag från Överbibliotekarien.
  • Fastställa strategiska planer och årsberättelser för Universitetsbiblioteket.
  • Följa upp arbetet med det löpande riskarbetet inom Universitetsbiblioteket samt fastställa beslut om åtgärder.
  • Utarbeta plan för kompetensförsörjning inom Universitetsbiblioteket.
  • Samverka med fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheten, utbildningsnämnden och forskningsnämnden samt andra universitetsgemensamma organ.
  • Ansvara för strategiska frågor som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte ska beslutas på fakultetsnivå eller på biblioteksnivå.
  • Besluta om övergripande regler som syftar till att ge anställda och studenter likvärdiga och goda förutsättningar vid Universitetsbiblioteket, fakultetsbiblioteken och de bibliotek som inte tillhör någon fakultet.

Biblioteksstyrelsens protokoll

För protokoll och bilagor kontakta protokollförare Lena Landgren: lena [dot] landgren [at] ub [dot] lu [dot] se.

Kontakt

Lena Landgren
Verksamhetscontroller
+46 46 222 83 68
+46 76 794 00 16
lena [dot] landgren [at] ub [dot] lu [dot] se

Mer information

Här kan du läsa mer om biblioteksstyrelsen och hur den arbetar.

Beslut uppdrag för biblioteksstyrelsen (PDF, 104 KB, ny flik)