Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sverige behöver storskalig digitalisering av kulturarvet

Kvinna tar ned bok från hylla i magasin. Fotograf Johan Bävman.
Bara fem till tio procent av det svenska trycket är digitaliserat. Fotograf Johan Bävman.

Bara fem till tio procent av det svenska tryckta kulturarvet är digitaliserat i dag. Det är dags för regeringen att, likt i andra länder, besluta om en storskalig satsning, skriver företrädare för Kungliga biblioteket och de stora universitetsbiblioteken i en debattartikel på kultursidorna i Göteborgs-Posten.

Universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå och Uppsala har tillsammans med Kungliga biblioteket kommit överens om att med gemensamma insatser digitalisera och tillgängliggöra det samlade svenska trycket. 

I slutet på mars skrev styrgruppen för samarbetet som kallas DST (Digitalisering av det Svenska Trycket) en debattartikel i Göteborgs-Posten. I debattartikeln lyfter styrgruppen bland annat fram:

Att digitalisera kulturarvet är därför en fråga om demokrati, öppenhet och tillgänglighet men också om samhällsekonomi, forskning och innovation – och om att rädda samhällsviktig information som annars riskerar att förloras.

I vårt land saknas däremot de ekonomiska förutsättningarna att inom en överskådlig tid göra allt svenskt tryck digitalt tillgängligt. De samlingsbärande biblioteken har i dagsläget inte resurser för att långsiktigt öka sin produktion och möta forskarvärldens stora efterfrågan på digitaliserat material. 

Utan stärkt finansiering kommer projektet dock att pågå i åtskilliga decennier, ja rent av sekel. Vi menar därför att det är angeläget att vi i Sverige, som våra grannländer, satsar långsiktiga resurser på att göra det tryckta kulturarvet digitalt tillgängligt. 

Läs debattartikeln "Sverige ligger efter i digitalisering av kulturarv" på Kultursidorna i Göteborgs-Posten

Hör Karin Byström (projektledare för DST-samarbetet) prata om de demokratiska aspekterna av ett digitaliserat kulturarv i Kulturnytt i P1

Läs mer om DST-samarbetet på Kungliga bibliotekets webbplats

Läs mer om DST-projektet på Universitetsbibliotekets webbplats