Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sällsynta kartor över Östersjön i donation till Universitetsbiblioteket

Karta över Finska viken med Karelska näset. Fotografi Kungliga biblioteket.
Karta ur Aleksej Nagaevs atlas Vsego Baltijs från år 1757. Kartan visar Finska viken med Karelska näset. Fotografi Kungliga biblioteket.

Universitetsbiblioteket får två sällsynta och dyrbara sjöatlaser från sjuttonhundratalet i en generös donation. Gåvan är en del av en större donation av Östersjökartor till Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg och Lund. Och snart kan även du ta del kartorna om du vill.

Sjuttonhundratalskartorna är en del av en donation från Björn Carlsons kartsamling. Dessa kartor och sju andra sjöatlaser från perioden 1695–1850 kommer Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Lund och Göteborg göra tillgängliga för alla som är intresserade. 

Universitetsbiblioteket värdesätter denna donation av material som tidigare saknats i vår samling och som nu kommer forskare, studenter och allmänhet till del, säger överbibliotekarie Håkan Carlsson.

Kartorna och deras upphovsmän

Universitetsbiblioteket kommer att förvalta Nils Strömcronas atlas från år 1737 och ryska Aleksej Nagaevs atlas Vsego Baltijs från år 1757.

Även om Strömcronas sjökort fick en del kritik på grund av bristen på noggrannhet, så väckte kartorna ryskt intresse. Efter grundandet av Sankt Petersburg fanns ett intresse för Östersjön och speciellt Finska viken. Åtta av Strömcronas sjökort kom därför att ligga till grund för Nagaevs atlas. Nagaevs atlas fick stort genomslag och användes resten av sjuttonhundratalet.

Sjöatlaserna är intressanta både ur historisk och marinarkeologisk kontext, och säger en hel del om hur stater såg på sina territorialvatten. Något som är aktuellt just nu med tanke på det alltmer spända säkerhetsläget i våra marina närområden, säger Håkan Carlsson.

Donation från Björn Carlsons kartsamling

Finansmannen Björn Carlson samlade sjökort och sjöatlaser över Östersjön och grundade stiftelsen BalticSea2020, som verkar för en friskare Östersjö.

Björn Carlsons familj har valt att donera nio sjöatlaser till biblioteken, för att stötta och bidra med material till forskningen om Östersjön.

Kontakt

Hanna Wilhelmsson
Avdelningschef Samlingar
hanna [dot] wilhelmsson [at] ub [dot] lu [dot] se (hanna[dot]wilhelmsson[at]ub[dot]lu[dot]se)
046-222 94 67