Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

600 år av svenskt tryck ska digitaliseras

Digitalisering på Universitetsbiblioteket.
Målet med avsiktsförklaringen är att göra hela den nationella tryckproduktionen från 1400-talet fram till idag digitalt tillgänglig. Fotograf: Johan Bävman

Första steget för att göra hela det svenska trycket från 1400-talet fram till idag digitalt tillgängligt är taget! Universitetsbiblioteket i Lund har tillsammans med Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Stockholm, Umeå och Uppsala kommit överens om att med gemensamma insatser digitalisera och tillgängliggöra det samlade svenska trycket.

Riksbibliotekarien, biträdande riksbibliotekarien och överbibliotekarierna vid Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala universitet har undertecknat en avsiktsförklaring om att digitalisera vårt gemensamma kulturarv. Så mycket svenskt tryck som möjligt ska bli tillgängligt enkelt och helt fritt. 

Arbetet är mycket omfattande och kommer att ta lång tid. Det svenska trycket är idag svårtillgängligt och delvis splittrat. Genom digitaliseringen kommer nya resurser blir tillgängliga för forskningen och tillgången till oförvanskad information kommer att öka.

Genom samarbetet mellan de sex samlingstunga biblioteken tas ett betydelsefullt steg för att uppnå den grad av nationell digitalisering som redan finns i andra länder.

Avsiktsförklaringen är en formell startpunkt för arbetet. 

Läs mer om avsiktsförklaringen i pressmeddelandet på Kungliga bibliotekets webbplats