Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Universitetsbiblioteket gör hundra år av företagstryck sökbart

Kvinna placerar trycksaker i brun låda. På översta trycksaken står det Weibulls.
Marika Eserstam Kjellsson ordnar trycksaker i ny kapsel. Fotograf Emma Sandgren.

Projektet Svenskt näringsliv 1914–2014 går snart i mål efter ett års genomgång av nästan två kilometer företagstryck. Företagstrycket är trycksaker, som företag gett ut. Och som tryckerier levererat till Universitetsbiblioteket. Nu kan forskare och alla som är intresserade söka fram materialet i bibliotekskatalogen.

Universitetsbiblioteket har tagit hand om pliktlevererade trycksaker sedan 1698 och bevarat uttryck för svenskt företagsliv och kultur till eftervärlden. Företagstrycket är ett viktigt kulturarv och källmaterial för forskning och studier. Det innehåller till exempel annonsblad, varukataloger och reklambroschyrer. 

Det som är utmärker företagstrycket är att det speglar och ger en ögonblicksbild av den tid och samhällsanda som materialet producerades i.

Trycket har inte varit katalogiserat och synligt i bibliotekskatalogen och därför varit okänt för många. Det vill vi på Universitetsbiblioteket ändra på. Vi vill synliggöra företagstrycket och ge alla tillgång till materialet.

Projektet har sorterat, samlat och bevarat för framtiden

Projektet har ägnat många timmar åt att sortera och ordna materialet. Sorterande har ibland varit rena detektivarbetet. Projektet har gått igenom låda efter låda, eller kapslar som bibliotekarier kallar förvaringen av trycksaker, för att kunna sortera och samla ihop material för varje företag. 

Stora företag kan ha tiotals hyllmeter trycksaker, medan kortlivade företag bara hann ge ut några få trycksaker.

Nu är materialet sorterat på respektive företag och har fått nya kapslar för säker förvaring för lång tid framåt. Och svensk näringslivs- och kulturhistoria är tryggad för framtida forskning.

Ett urval av företagen har katalogiserats

När vi katalogiserar en bok får den en egen plats eller katalogpost i bibliotekskatalogen. När vi katalogiserar företagstrycket har vi inte möjlighet att ge varje trycksak en egen katalogpost. Istället gör vi samlingsposter för varje företag.

Katalogiseringen är en slags digitalisering. Vi gör materialet digitalt tillgängligt i Libris och bibliotekskatalogen.

– Katalogiseringen av företagstrycket är en slags digitalisering, säger en av de projektansvariga Marika Eserstam Kjellsson. Vi gör materialet digitalt tillgängligt i bibliotekens nationella söktjänst Libris och i universitetets bibliotekskatalog LUBcat. 

Trycket har hitintills varit osynligt för de flesta. Även om projektet inte kunnat katalogisera allt företagstryck, utan behövt göra ett urval över olika tidsepoker och branscher. Så är nu ett brett urval av företagen katalogiserade och alla som vill kan söka fram materialet i bibliotekskatalogen.