Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning & uppfostran

Frågor om utbildning och uppfostran har i våra dagar nått den högsta politiska dagordningen och utbildningspolitiken framställs ibland som ett slagfält för idéer om människan och framtidens samhälle.

Synen på uppfostran kan variera, men oftast är det barn som avses när det gäller uppfostran. Frågans ställning visar sig även genom att de flesta stora tänkarna i historien har en uppfattning i frågan. Under upplysningstiden i Europa var frågan särskilt aktuell för filosofer som John Locke (1632-1704) och Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Locke menade att barn skulle tillhandahållas de bästa möjliga förutsättningarna för att bilda sig, medan Rousseau menade att människan är född god och att det är samhället som korrumperar individen: fri uppfostran var därför svaret för Rousseau.Försöken att forma människan genom uppfostran och utbildning har lämnat många spår i arkiven.

Runt om i världen ses utbildning av många som en nyckel till frihet och självbestämmande, medan andra kritiserar manipulativa eller propagandistiska inslag i utbildningen. Forskning om uppfostran och utbildning i olika historiska samhällen kan handla om allt från filosofi till samhällsplanering: Vem skall uppfostras och utbildas, hur och varför, och till vad?