Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Guide till specialsamlingarna

Här hittar du pedagogiska resurser och digitaliserade dokument, avsedda att hjälpa dig att utnyttja den enorma skattkammare som finns vid Universitetsbiblioteket i Lund. Guiden vänder sig främst till studenter och lärare som söker inspiration till uppsatser, gruppövningar och föreläsningar, men även forskare kan givetvis dra nytta av resurserna.

Universitetsbibliotekets specialsamlingar har byggts upp sedan 1600-talet genom donationer och förvärv. Samlingarna omfattar mer än 3,5 hyllkilometer handskrifter och arkivhandlingar och nästan 4 hyllkilometer äldre tryck från mitten av 1400-talet till slutet av 1700-talet. Resurserna i denna guide består i ett litet urval av det material som finns tillgängligt i Universitetsbibliotekets specialsamlingar och härrör från perioden 1500-1850.

Bild på äldre bokband

Om projektet

Denna guide till specialsamlingarna är resultatet av ett samarbete 2016 mellan forskare vid historiska institutionen (fil. dr Anna Nilsson Hammar och fil. dr Joachim Östlund) och personal vid Universitetsbiblioteket i Lund (docent Håkan Håkansson och fil. dr Per Stobaeus). Projektet har finansierats av Ebbe Kocks stiftelse och Sten K Johnsons stiftelse.

Ambitionen har varit att synliggöra de resurser som finns i universitetsbibliotekets specialsamlingar, med särskilt fokus på det De la Gardieska arkivet. Projektet har inneburit att ca 170 dokument av varierande omfång har digitaliserats. 100 av dessa, omfattande ca 4500 sidor text, härrör från det De la Gardieska arkivet. 70 kommer från samlingen av äldre tryck och handskriftssamlingen.