Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Människans avlelse

Människans avlelse är en historia som handlar om såväl liv som om död. Barnafödandet är inte riskfritt, varken för modern eller för barnet. Därtill spelar varje tids värderingar och kulturella praktiker en viktig roll i sammanhanget: vem får föda och är varje liv som föds till världen lika mycket värt?

I världsreligioner, konst och litteratur spelar också berättelser om människans avlelse en central roll. Att forska om frågor om människans avlelse utifrån ett historiskt perspektiv ger inblick i hur olika tider definierat mänskligt liv och hur moderskapet har kopplats till allt från frågor om genus till skapandet av resurser i en samhällsekonomi. Vad betyder exempelvis övergången från att alla kvinnor ska förlösa på sjukhus under uppsikt av professionellt tränade läkare eller barnmorskor, istället för i det egna hemmet.

Fler äldre texter från andra bibliotek

Reglemente för Barnmorskor och dem, som i Barnmorske-konsten wilja underwisas, samt med desz utöfning sig befatta, af Kongl. Maj:t i Nåder stadfästadt den 25 Aug. 1819 (Tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek).

Om Allmänna barnbördshuset i Sthlm och den dermed i samband stående obstetriska undervisningen, dess uppkomst och utveckling [Elektronisk resurs] Inbjudnings-skrift till den föreläsning, med hvilken professoren i obstetrik och gynekologi...medicine doktorn och chirurgie magistern Anders Anderson kommer att tillträda sitt läroembete [21/12 1864] (Tillgänglig via Kungl. biblioteket)