Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

1500-tal

Bild på dokument från 1500-talet.

 

Sammanfattning: Drottning Margareta besvarar en fråga från systern med make (Märta och Svante Sture) om de kan komma på besök till Gripsholms slott. Det går för sig, svarar hon, om det sker inom den närmaste veckan, före nästföljande (andra) söndag; så länge vet drottningen nämligen att kungen kommer att stanna kvar på Gripsholm. (Brevet återfinns i De la Gardieska arkivet, Historiska Handlingar 1:4, 1547-08-11)

Transkription: Margerete medt Guds nåde Swerigis Götis och Wendis etc Drotning
Vår synnerlige gunst, systerlige och kärlige / hälssen tilförende et cetera. Wij haffver förstått,/ käre Sÿster, att tu är wår wilie begärendis / weete, om tu och Svante edher hijt till Kongelige Majestät och oss begiffwe skole, eller och vm wij / her någen tijd förbijdende warde et cetera. Så kunne/ wiij icke annett än nu wette, utan att hans Majestät / her till then annen Sönnedagen tilkommende förtöffwende wardher, hwarföre vm tu och wälbemälte Swante täss förinnen nu med thett förste wele giffwe eder hijt til oss, dhå såge wij thett ganske gärne. Befalende eder både her med Gud et c.
Datum aff wårt slott Gripsholm 11 Augusti Anno et c [dvs domini] 1547