Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighet för Tingstensamlingen

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet har utvecklat tjänsten Tingstenssamlingen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Tingstenssamlingen. Det här dokumentet beskriver hur Tingstenssamlingen, http://www.tingstensamlingen.se/, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Tingstenssamlingen?

Tingstenssamlingen uppfyller gällande krav på tillgänglighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av Tingstenssamlingen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss. Vi svarar nästföljande arbetsdag.

Rapportera brister i Tingstenssamlingens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Genom stickprov, testning internt och externt
Senaste bedömningen gjordes den 10 juni 2022.

Senast uppdaterad

Webbplatsen publicerades år 2017.
Redogörelsen uppdaterades senast den 13 juni 2022.