Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Universitetsbibliotekets uppdrag

Universitetsbiblioteket i Lund är ett av landets äldsta universitetsbibliotek med stor bredd både vad gäller innehåll och målgrupp (studenter, forskare och allmänhet). Universitetsbiblioteket strävar efter att förvalta och utveckla verksamheten med användarnas behov i fokus.

Universitetsbibliotekets ska:

 • vara en universitetsgemensam resurs och en del av universitetets infrastruktur samt samverka med övriga bibliotek vid Lunds universitet.
   
 • samverka med det omgivande samhället och medverka i lokala, nationella och internationella samarbeten för att utveckla och förbättra verksamhet och service.
   
 • administrera och tillgängliggöra Lunds universitets samtliga e-resurser (databaser, e-tidskrifter och e-böcker). Häri ingår att administrera finansiering, inköp, licenshantering och användningsstatistik.
   
 • äga, förvalta och utveckla biblioteksrelaterade IT-system enligt Lunds universitets förvaltningsmodell och, inom ramarna för systemförvaltningen, ansvara för utbildning och support.
   
 • äga och/eller förvalta samt utveckla system för att stödja och utveckla den vetenskapliga kommunikationen vid Lunds universitet och, inom ramarna för systemförvaltningen, ansvara för utbildning och support.
   
 • stödja universitetet med expertis i frågor som rör Open Access, bibliometri och forskningsdata.
   
 • ansvara för administrationen av de samarbeten som rör de universitetsgemensamma delarna av biblioteksverksamheten.
   
 • ta emot, tillgängliggöra och bevara det nationella reservexemplaret för samtid och framtid.
   
 • förvärva, tillgängliggöra och bevara handskrifter, äldre tryck, specialsamlingar och arkiv.
   
 • verka för att digitalt tillgängliggöra bibliotekets fysiska samlingar.
   
 • organisera och förvalta depåer för tryckt material för biblioteken vid Lunds universitet.
   
 • tillhandahålla anpassad biblioteksservice i form av öppna samlingar och fysisk och digital informationsservice.
   
 • erbjuda en funktionell och attraktiv publik studie- och forskningsmiljö med läsplatser och grupprum.
   
 • ingå i Lunds universitets kultursamverkan.

Rektor fattade beslut om Universitetsbibliotekets uppdrag den 26 september 2019.

Sidansvarig: