Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicin & hushåll

God hälsa och frihet från sjukdom har alltid spelat en viktig roll i människors liv. Läkekonst och medicin är inte bara ett fält för utbildade läkare. Alternativ medicinering har en lika lång historia som läkarvetenskapen, och gränserna dem emellan är inte heller knivskarp.

Det svenska begreppet huskur fångar väl in behandlingsmetoder som ordinerats utan inblandning av en läkare. Huskurer går ofta i arv i inom släkter och kan ha sitt ursprung i äldre läkemetoder eller i folktro och magi. Genom att ta del av beskrivningar av huskurer och alternativa mediciner kan en historiker få intressanta inblickar i synen på liv och hälsa. Pacifisten och läkaren Anders Kempe som publicerade skriften Den anatomerade Graanen (1675), argumenterar för möjligheten att göra sin egen medicin av gran.

Medicinhistoria utgör idag ett livligt forskningsfält där frågor om relationen mellan läkevetenskap och alternativa behandlingsmetoder (huskurer) kan undersökas, men även hur olika samhällen definierar en frisk respektive en sjuk människa. Utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv på medicin kan frågor om hur världsbild och människosyn diskuteras i ett spänningsfält som rör sig mellan allt från andetro och rasbiologi.