Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brott & straff

Brott och straff är historiskt föränderliga kategorier som ger oss viktig kunskap om förflutenhetens samhällen, maktrelationer och föreställningsvärldar.

Genom att undersöka lagstiftning och rättslig praxis får vi veta vad som definierats som brottsligt och vilken typ av straff som ansetts rimliga för olika typer av brottsliga handlingar. Vi kan undersöka vad som ansetts normalt och avvikande, rätt och fel och vad detta säger om tillvaron för förflutenhetens människor. Vi kan också diskutera samspelet mellan sociala normer och rättsregler, behandlings- och straffinstitutioner samt varför nya lagar stiftats och om de fått avsedda effekter.

Forskningen om brott och straff är mycket omfattande och återfinns, förutom inom juridiken, i flertalet av de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. En central roll spelar ofta filosofen Michel Foucault och hans bok Övervakning och straff: fängelsets födelse (1987) där han studerar övergången från brutala kroppsstraff till fängelsestraff som en följd av det västerländska samhällets allt mer effektiva disciplinering av människorna.
 

Fler äldre texter från andra bibliotek

 

Biärköa rätten från 1254, utgiven 1687. (Tillgänglig via Hathi Trust Digital Library)

Anders Berch, Kort beskrivning öfver Rödöns tings-lag i Jemtland (1758). (Tillgänglig via Kungliga biblioteket)

Carl Dubbenhielm, Tankar rörande lag, rättegång, domare, folk, samt en rättskaffens fri- och säkerhet (1762). (Tillgänglig via Kungliga biblioteket)