Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

1800-tal

Dokument från 1800-talet.

Sammanfattning: Inledning på beskrivning av en resa till Norge, daterat 28 juli 1818. (Ur De la Gardieska arkivet, Codices VIII:4)

Transkription: Första Brefvet/ Den 28 Julii 1818/ (I.)/ En lycklig tilfällighet har förskaffat mig nöjet/ af en resa til Norge. Att under den vackraste/ årstiden göra en resa i et Land, som framvisar/ så många förvånande Natur_Scener, äger redan/ i och för sig sjelf behag och värde; Det förhöjes/ likwäl oändligt af det dermedförenade ända/ mål, det at såsom en af Riks Ståndens Depute/ rade biwista Hans Majt Konungens Kröning/ uti Tronhiem till Norges Konung. Det tilfälle/ dervid beredes, att närmare få lära känna/ ett Land och det Folk som nu är förenadt med/ Sverige, under en Spira, eller rättare sagt: un/ der en Konung, skall altid för hvarje Svensk/ blifva ett interessant föremål.