Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

1600-tal

Dokument från 1600-talet.

Sammanfattning: Del av brev från förvaltaren Sven Bengtsson på gården Artsjö i Finland, till dess ägare, Arvid Forbus. Behandlar en seglats och proviant som lastats på skeppet. Daterat 28 april 1664. (Brevet återfinns i De la Gardieska arkivet, Topographica Finland, vol. 28, 1664-04-28)

Transkription: Höghwälborne Nådige Herre H Rigz Rådh och General/ Stormächtigh befordrare etc./ Eders Eccell:ttz Kan iagh på dhet ödmiukeligaste eÿ Vnderlåta, huru såsom iagh/ Skuten aff ferdigat haffuer, och gick i Jesu nampn till Segeltz/ den 27. Aprilis gudh förläne dhem en lycksam Resa, och Capetein Arfuedh/ Wilman ähr medh på H. Eccell:ttz Skuta. deβe effter skrefne species ähro/ inlastade på Skuten. Nembl. wedh 40 fambnar Bräder 29 tolffter/ Miöll 12 thr Korn grÿn 3 1/4 thr hafregrÿn 2 ¼ thr. nötfall Kiöt 6 nöt./ Fåhr Kiött 24 kroppar Giäβ 4 stÿ Kalkouner 9 stÿck. Vnga Oxer 2 stÿ/ Fåhr lefuandes. 6 stÿ, hwijta Erthr 1 the Talgh 1 ½ [skålpund?]. Bastereep 200/ fambnar, Barkada oxehudar 2 stÿ Törra Solgiädder 36 stÿck.