Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

De la Gardieska arkivet

De la Gardieska arkivet är ett av landets största och mest efterfrågade arkiv. Det innehåller material från tiden 1520–1850 och omfattar drygt 200 hyllmeter, varav hälften utgörs av ett tjugotal släktarkiv. Den andra hälften omfattar bl.a. historiska handlingar, pergamentbrev, topografiska handlingar och inbundna handskrifter i olika ämnen. En kartsamling och en samling porträttgravyrer ingår också.

Digitaliserade delar av arkivet

Endast delar av det De la Gardieska arkivet finns digitalt tillgängliga, däribland ett drygt hundratal enskilda handskrifter, ett urval porträttgravyrer samt kartsamlingen i sin helhet.

Arkivförteckningar

Arkivet är idag uppdelat i ett flertal avdelningar med följande arkivförteckningar:

  • Historiska handlingar, som omfattar tiden från Gustav Vasa t.o.m. Karl XIV Johan, d.v.s. ca. 1500–1830.
  • Släktarkiven, som omfattar inte bara släkten De la Gardie utan också ett 20-tal andra svenska adelssläkter. I dessa återfinns bl.a. brevväxlingar, domstolshandlingar, ekonomiska handlingar och biografiskt material efter landets mest inflytelserika släkter.
  • De Topografiska handlingarna, som är uppdelade landskapsvis från Dalarna i norr till Skåne i söder. Här finns bl.a. handlingar rörande samtliga slott, gods och gårdar som ägdes av de släkter som finns i arkivet. Topographica innehåller också en utländsk avdelning.
  • Biographica minora, som innehåller brev och andra handlingar från ett stort antal personer, i huvudsak från perioden 1523–1842.
  • Codices, som är ämnesordnade handskrifter; teologiska, juridiska, historiska, filologiska och vittra.
  • Pergamentsbrevsamlingen, som innehåller ca. 600 dokument med sigill från perioden 1503–1832. Ursprungligen innehöll samlingen även medeltida pergamentsbrev som efter beslut av Kungl. Maj:t 1887 överlämnades till Riksarkivet i Stockholm.
  • Varia, som innehåller bl.a. hushållsböcker, läkeböcker, vitterhet och hovräkenskaper. 
  • Borrestadsamlingen, som utgör ett supplement till arkivet bestående av handlingar överförda till Universitetsbiblioteket från Borrestad gods år 1968.
  • Hapsalsamlingen, som utgör ett supplement till arkivet som Universitetsbiblioteket förvärvade från Hapsal i Estland på 1930-talet

Om samlingen

De la Gardieska arkivets kärna består av de släktarkiv som under generationer samlats på gården Sjöö i Uppland. De överfördes till Löberöd i Skåne på 1820-talet av greven och fältmarskalken Jacob Gustaf De la Gardie, som också utvidgade samlingarna genom att lägga till sina egna arkivhandlngar. På Löberöd ordnades och förtecknades handlingarna under första hälften av 1800-talet av Peter Wieselgren.

Till UB kom samlingarna huvudsakligen i två omgångar, 1848 och 1892. Ytterligare tillägg kom på 1930-talet då biblioteket kunde förvärva De la Gardie-material från Hapsal i Estland. I slutet av 1960-talet kom fler handlingar och en omfattande kart- och gravyrsamling från Borrestad i Skåne. Delar av arkivet från Sjöö kom till Estland genom Magnus Julius De la Gardie (1669–1791). Efter hans död hamnade dessa delar på universitetsbiblioteket i Tartu. En De la Gardiesk samling finns även på Riksarkivet i Stockholm och innehåller fr.a. handlingar från Magnus Gabriel De la Gardie

Litteratur

Kordt, B. A., Mitteilungen aus dem Briefwechsel des Grafen Jakob De la Gardie, Dorpat 1893.
Lossius, J., Die Urkunden der Grafen de Lagardie in der Universitätsbibliothek zu Dorpat, Dorpat 1882.
Riksarkivets beståndsöversikt, del 8 bd 1, Stockholm 2006.
Tegnér, E., De la Gardieska samlingen i Lund och på Löberöd, Stockholm 1894.
Wieselgren, P., DelaGardiska archivet eller handlingar ur Grefl. DelaGardiska bibliotheket på Löberöd, vol. 1-20, Lund 1831-1843.

Kontakt

Mejl: handskrift [at] ub [dot] lu [dot] se (handskrift[at]ub[dot]lu[dot]se)