Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgängligheten i Open Journals vid Lunds universitet

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet står bakom Open Journals vid Lunds universitet, https://journals.lub.lu.se/. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Open Journals vid Lunds universitet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Open Journals vid Lunds universitet?

Vi är medvetna om att delar av Open Journals vid Lunds universitet inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av Open Journals vid Lunds universitet?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Rapportera brister i Open Journals vid Lunds universitets tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Open Journals vid Lunds universitet är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det saknas headings i koden. WCAG 1.3.1 (A)
  • Det finns ingen språkkod vid språkförändringar. WCAG 3.1.2 (AA)
  • Det saknas alt-texter för bilder. WCAG 1.4.5 (AA)
  • Det finns inga alternativa sätt för navigering. WCAG 1.3.5 (AA)
  • Det är inte uppenbart vilket element som är i fokus på sidan. WCAG 2.4.7 (AA)
  • All kod validerar inte. WCAG 4.1.1 (A)

Det är vår ambition att åtgärda merparten av bristerna senast 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Genom självvärdering med hjälp av checklistor från Myndigheten för digital förvaltning (intern testning).
Senaste bedömningen gjordes den 17 augusti 2020.

Senast uppdaterad

Webbplatsen publicerades år 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 23 augusti 2020.