Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighet för portal.research.lu.se

Sektion Forskning, Samverkan och Innovation vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur portal.research.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi förbereder en helt ny webbplats som ska uppfylla kraven. Den nya webbplatsen lanseras hösten 2021.
Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information på den befintliga webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Vissa bilder saknar alternativ text.
  • Vissa formulär saknar etiketter.
  • Det finns tomma länkar.
  • För låg kontrast på viss text.
  • Vissa dokument som presenteras på sidan är inte i förenlig med lagen om tillgänglighet i offentlig service.
  • Andra problem som inte listas ovan.

Den nya webbplatsen som ska lösa dagens problem lanseras hösten 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har genomfört en självskattning av portal.research.lu.se. Vi använde WAVE Web Accessibility Evaluation Tool för testet.

Senaste bedömningen gjordes den 23 september 2020.

Senast uppdaterad

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.