OA-publicering

Den "gyllene vägen" till open access

Open access-tidskrifter är tidskrifter där innehållet är fritt tillgängligt för läsaren och kostnaden för publiceringen tas ut genom annan ekonomisk modell än prenumerationer. Fler och fler forskningsområden får goda, fritt tillgängliga alternativ för publicering när antalet OA-tidskrifter ökar.

Hitta OA-tidskrifter

Directory of Open Access Journals (DOAJ) är den största databasen över kvalitetskontrollerade OA-tidskrifter. DOAJ strävar efter att täcka alla ämnen och alla språk och listar nu också traditionella tidskrifter som ger möjlighet till OA-publicering.

Sök tidskrift i DOAJ

Stöd till publiceringsavgifter

Vissa OA-tidskrifter tar ut en publiceringsavgift. Avgiften ska täcka kostnader för tidskriftens handläggning av publiceringen. Flera universitet hjälper sina forskare genom att betala en del av publiceringsavgiften. Vid Lunds universitet finns en publiceringsfond som täcker delar av publiceringsavgiften i rena OA-tidskrifter, förutsatt att tidskriften uppfyller vissa kvalitetskrav och att corresponding author är affilierad till LU.

Läs mer om LU´s stöd till publiceringsavgifter i open access-tidskrifter

Hybridtidskrifter

Flera traditionella förlag erbjuder författare möjligheten att publicera accepterade artiklar med omedelbar fri tillgänglighet mot en avgift samtidigt som artikeln publiceras i förlagets prenumerationstidskrifter. Dessa kallas hybridtidskrifter.

Modellen har fördelen att man kan publicera i sin "vanliga" tidskrift och samtidigt leva upp till OA-krav från finansiärer. Modellen är dock omdiskuterad. De vanligaste invändningarna är att kostnaderna för att publicera i hybridtidskrifter är i genomsnitt dubbelt så höga som i en etablerad OA-tidskrift, oberoende av tidskriftens prestige. De fritt tillgängliga artiklarna "försvinner" bland den stora majoriteten artiklar i en tidskrift som kräver prenumeration för läsning. Det är oklart hur förlagen hanterar överföringen av ökade inkomster från hybridpublicering till sänkta prenumerationspriser på ett transparent sätt.

Via olika typer av förlagsavtal kan forskare vid Lunds universitet ta del av rabatter och fria eller subventionerade författaravgifter för att publicera med öppen tillgång i hybridtidskrifter, och i vissa avtal ingår även rena OA-tidskrifter.

Läs mer om förlagsavtal som ger fria eller prisreducerade publiceringsavgifter