Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitets APC-fond

Finansiellt stöd till open access-publicering

Många open access-tidskrifter finansieras av publiceringsavgifter, så kallade Article Processing Charges (APC). Som forskare vid Lunds universitet kan du ansöka om delfinansiering av APC i rena open access-tidskrifter.

LU:s APC-fond hanteras av Universitetsbiblioteket och omfattar i dagsläget 1,25 miljoner kronor per år. Publiceringsstödet delas ut enligt principen först till kvarn och täcker 50 procent av kostnaden för en APC. Om en publicering sker i samarbete med andra lärosäten täcker fonden 50 procent av LU:s kostnad, inte 50 procent av den totala kostnaden. Fonden täcker inte extrakostnader för sidor och färgbilder.

Open access-avgifter för böcker och bokkapitel kan finansieras genom bokfonden.

Ansök om medel för open access-publicering av böcker

Lunds Universitetsbibliotek har även i flera publiceringsavtal där  open access-tidskrifter ibland ingår. Om en OA-tidskrift ingår i ett avtal behövs ingen ansökan till fonden.

Sök efter tidskrifter som ingår i förlagsavtalen

Villkor för beviljad ansökan

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att vi ska kunna bevilja din ansökan:

Villkor för författaren

 • Den sökande måste vara artikelns korresponderande författare.
 • Den sökandes anknytning till Lunds universitet måste framgå i artikeln.
 • Den sökande måste vara anställd vid LU och finnas i LUCAT, samt ha finansiering från LU.
 • Den sökande måste ha ett kostnadsställe vid LU som UB kan dela fakturan med. Vi kan inte debitera konton utanför LU:s ekonomisystem.
 • Eftersom fakturan delas direkt i ekonomisystemet LUPIN behöver någon med behörighet att kontera fakturor anges i fältet "Invoice Recipient" i ansökningsformuläret.
 • Fonden täcker inte extrakostnader för sidor och färgbilder.

Villkor för tidskriften

 • Tidskriften ska vara en ren open access-tidskrift. Vi beviljar inte stöd för publicering i hybridtidskrifter eller tidskrifter med fördröjd open access.
 • Tidskriften ska uppfylla grundläggande kvalitetskrav och god publiceringssed för vetenskapliga tidskrifter.

Läs mer om att välja open access tidskrift och att kontrollera förlag och tidskrifter

Ansök så här

 1. Ansök genom att fylla i ansökningsformuläret som skickas till UB. Gör alltid detta i samband med att du skickar in ditt manuskript till tidskriften. Vid beviljad ansökan reserverar vi då 50 procent av kostnaden för din artikel, även om nya ansökningar inte längre kan beviljas.
  APC-fondens ansökningsformulär
 2. UB återkommer med svar om din ansökan blivit beviljad eller inte. Vid beviljande skickar vi också ytterligare instruktioner för hantering av fakturan.
 3. När artikeln blivit accepterad och fakturerad delas kostnaden 50/50 och UB skickar fakturan vidare till angiven LUPIN-mottagare för kontering av din del av kostnaden.

Fonden stödjer inte publicering i hybridtidskrifter

De huvudsakliga orsakerna till att avgifter för publicering i hybridtidskrifter inte finansieras av APC-fonden är:

 • Den genomsnittliga avgiften för publicering i en hybridtidskrift är nästan dubbelt så dyr som den genomsnittliga avgiften för publicering i en ren OA-tidskrift.
 • Få förlag har en tydlig korrelation mellan priset på en prenumeration och antalet artiklar som finansieras med en APC, vilket leder till problemet med s.k. double-dipping. Det vill säga, att prenumerationspriset bör sjunka när antalet APC-finansierade artiklar i tidskriften ökar. Det förhållandet börjar förbättras, men är ändå det främsta skälet till att de flesta APC-fonder inte ger stöd för publicering i hybridtidskrifter. Kort sagt, vi försöker göra så mycket som möjligt för att stödja en övergång till open access med den begränsade mängden resurser vi har.
 • Publicering i hybridtidskrifter täcks in väl av de nationella läs- och publiceringsavtal som Lunds universitet deltar i.

Kontakt

Har du frågor kring publicering, bibliometri, forskningsdata eller open access kontakta ditt fakultetsbibliotek eller

publicera [at] lub [dot] lu [dot] se

Har du frågor kring LUCRIS kontakta:

servicedesk [at] lu [dot] se

Parallellpublicering

De flesta finansiärer tillåter parallellpublicering som ett alternativ till direkt OA-publicering. Läs mer om parallellpublicering av artiklar i prenumerationsbaserade tidskrifter här.