Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Elektronisk publicering av avhandling

När en avhandling registreras bör den även göras fritt tillgänglig elektroniskt. Det ökar avhandlingens spridning och synlighet. Beroende på vilken typ av avhandling som publiceras kan det vara olika upphovsrättsliga regler som gäller.

Elektronisk publicering av monografi

Monografiavhandling publicerad av institutionen har författaren upphovsrätten till och kan göra publikationen fritt tillgänglig. Om avhandlingen är publicerad av ett förlag behövs tillstånd från förlaget.

Elektronisk publicering av sammanläggningsavhandling

Författaren har upphovsrätten till kappan och kan göra den fritt tillgänglig. För övriga publikationer, till exempel artiklar, som ingår styrs det av de avtal som ingåtts med respektive förlag. Lunds universitet har generella avtal med följande förlag: IEEE, Elsevier, Cambridge University Press och Portland Press. Du behöver inte söka några ytterligare tillstånd från dessa förlag.

Om avhandlingen innehåller opublicerade eller inskickade (”submitted”) manuskript bör endast kappan laddas upp och få öppen tillgång medan avhandlingen i sin helhet laddas upp med stängd tillgång, som en arkivkopia. Vissa förlag betraktar ett manuskript publicerat elektroniskt i en avhandling som en tidigare publicering, därför bör dessa inte vara synliga i den version som görs tillgänglig i Forskningsportalen. När artiklarna är publicerade kan den fullständiga avhandlingen göras fritt tillgänglig, om förlagsavtalen tillåter detta.

Artiklar i sammanläggningsavhandling

Förlag brukar i regel tillåta att artiklar ingår i den tryckta versionen av en avhandling. Om avhandlingen med artiklar sedan får göras fritt tillgänglig digitalt varierar beroende på förlagets policy. Via förlags hemsidor finns ofta information om tillstånd för återanvändning av artiklar i avhandlingar, så det är alltid en bra början att söka direkt hos aktuellt förlag.

Caltech Library har sammanställt en lista över flertalet förlag och deras riktlinjer som också kan vara till hjälp:

Du kan också använda följande mall för att söka tillstånd direkt från förlaget:

Mall för ansökan om publicering av tidigare publicerat material (PDF)

Lunds universitet har generella publiceringsavtal med en rad förlag. Om din artikel är publicerad av något av följande förlag behöver du inte söka några ytterligare tillstånd:

Generellt tillgängliggörs inte artiklar med status "submitted" i LUCRIS eftersom det kan äventyra framtida utgivning.

Synlighet och spridning

Om en avhandling publiceras elektroniskt kommer den till exempel att indexeras och bli sökbar i Google. Den kommer även att listas i den europeiska avhandlingsdatabasen DART-Europe och i den internationella databasen för fritt tillgängligt akademiskt material – BASE. Det kommer även att länkas till din fulltext från den svenska forskningsdatabasen SwePub och från världens största bibliotekskatalog, WorldCat. Oavsett från vilka sökmotorer eller databaser som sökningar har gjorts så dirigeras träffarna till den beskrivning som registrerats i LUCRIS och som visas i Forskningsportalen.

Sidansvarig:

Kontakt

Har du frågor kring publicering, bibliometri, forskningsdata eller open access kontakta:

publicera [at] lub [dot] lu [dot] se

Har du frågor kring LUCRIS kontakta:

servicedesk [at] lu [dot] se