Fakta och siffror

Utfall 2019

Personal

UB har 101 medarbetare.

Nyckeltal

Fysiska besök 174 771
Besök på webbplatsen 99 897
Böcker och tidskrifter 12 hyllmil
Lokala utlån 29 887
Fjärrutlån 13 388
Fjärrinlån 232

Intäkter

(tusen kronor)

Totalt 143 963
Anslag 138 585
Bidragsintäkter 3 539
Uppdragsintäkter 1 712
Övriga intäkter 128

Kostnader

(tusen kronor)

Totalt 135 153
Personal 59 453
Lokaler 27 097
E-resurser 28 067
Publiceringsfonden 3 526
Avskrivningar 4 847
Övriga driftskostnader 12 163