Överbibliotekarie

Överbibliotekarie Håkan Carlsson

Avdelningar

IT och support

  • Verksamhetsområde IT drift, support och utveckling
  • Verksamhetsområde Bild och digitalisering

Avdelningschef Henrik Åslund.

Kansli

Avdelningschef Elisabeth Stålesjö.

Publik verksamhet

  • Verksamhetsområde Användarservice
  • Verksamhetsområde Cirkulation

Avdelningschef Jenny Hallström.

Samlingar

  • Verksamhetsområde Emedia
  • Verksamhetsområde Förvärv
  • Verksamhetsområde Metadata & katalogisering
  • Verksamhetsområde Specialsamlingar

Avdelningschef Eva Nylander

Vetenskaplig kommunikation

Avdelningschef Kristoffer Holmqvist.