Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På denna sida kan du se ett organisationsschema för Universitetsbiblioteket och läsa om hur biblioteket är organiserat i avdelningar och verksamhetsområden. Alla länkar på sidan går till universitetets person- och adresskatalog.

Organisationsschema för Universitetsbiblioteket. Illustration.
Organisationsschema för Universitetsbiblioteket. Organisationsschemat förklaras i texten under bilden.

Överbibliotekarien

Överbibliotekarien är Universitetsbibliotekets högsta chef. 

Överbibliotekarie är Håkan Carlsson

Ledningsgruppen

Avdelningscheferna och avdelningen Samlingars gruppchefer utgör tillsammans med överbibliotekarien ledningsgruppen. 

 • Elisabeth Stålesjö, Kanslichef
 • Eva Nylander, avdelningschef Samlingar
 • Ewa Giniewska, gruppchef Metadata och katalogisering
 • Gertrud Berger, gruppchef Förvärv
 • Henrik Åslund, avdelningschef IT och support
 • Håkan Carlsson, överbibliotekarie
 • Jenny Hallström, avdelningschef Publik verksamhet
 • Kristoffer Holmqvist, avdelningschef Vetenskaplig kommunikation
 • Tobias Idberg, gruppchef Specialsamlingar
 • Åsa Sellgren, gruppchef E-media

Avdelningar

IT och support

Avdelningen har två verksamhetsområden:

 • Bild och digitalisering
 • Drift och utveckling

Avdelningen ansvarar för utveckling, drift, support och förvaltning av våra system. Det innebär att avdelningen driver och utvecklar våra system och arbetar med att digitalisera våra samlingar. Inom avdelningen finns kompetensen för att reproducera och fotografera vårt material.

Avdelningschef är Henrik Åslund.

Avdelningen för IT och support

Kansli

Avdelningen ansvarar för övergripande strategiskt arbete och ger administrativt stöd till biblioteket. Det innebär att avdelningen stöttar ledningen och övrig verksamhet med både intern och extern kommunikation, grafisk formgivning och webbutveckling. Avdelningen arbetar också med ekonomi-, personal- och lokalfrågor.

Kanslichef är Elisabeth Stålesjö.

Kansli

Publik verksamhet

Avdelningen har två verksamhetsområden:

 • Användarservice
 • Cirkulation

Avdelningen ansvarar för informationsservice, forsknings- och studiemiljö och utlån. Det innebär att avdelningen arbetar med funktioner och i miljöer där medarbetarna möter forskare, lärare, studenter och allmänheten.

Avdelningschef är Jenny Hallström.

Avdelningen för Publik verksamhet

Samlingar

Avdelningen har fyra verksamhetsområden:

 • E-media
 • Förvärv
 • Metadata och katalogisering
 • Specialsamlingar

Avdelningen ansvarar för uppbyggnad, förvaltning och tillgängliggörande av fysiska och  digitala samlingar. Det innebär att avdelningen arbetar med allt från pliktleveranser, katalogisering, handskrifter och specialsamlingar till hantering av e-media.

Avdelningschef är Eva Nylander

Avdelningen för Samlingar

Vetenskaplig kommunikation

Avdelningen ger stöd till forskare i den vetenskapliga publiceringsprocessen och till fakulteter och ledning i frågor som rör open access, bibliometri och forskningsdata. Avdelningen administrerar också universitetets publiceringsfond och ansvarar tillsammans med universitets Forskningsservice för forskningsinformationssystemet LUCRIS.

Avdelningschef är Kristoffer Holmqvist.

Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation