Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Öppen vetenskap

Öppen vetenskap vid Lunds universitet

Projektet ska utreda och hitta organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att främja omställningen till öppen vetenskap vid Lunds universitet. Projektet sker på uppdrag av och i samarbete med forskningsnämnden vid Lunds universitet.

Projektet ska föreslå en universitetsgemensam funktion och organisation för öppen vetenskap vid Lunds universitet.

Projektet ska också

  1. ta fram en vision och verksamhetsplan för arbetet med öppen vetenskap,
  2. implementera en plattform för kommunikation och
  3. föreslå en policy för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Bakgrund

Finansiärer och forskningspolitiska direktiv fokuserar i allt högre utsträckning på vikten av att forskning ska vara fritt tillgänglig. Det innebär att även lärosäten aktivt behöver medverka i omställningen till öppen vetenskap.

Forskningsnämnden har därför gett Universitetsbiblioteket i uppdrag att inom ramarna för projektet utreda och hitta organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att främja omställningen.

Projekttid

2019-2022

Samarbetspartners

Projektet sker i nära samarbete med forskningsnämnden vid Lunds universitet. 

Universitetsbiblioteket tackar projektkontoret vid Lunds universitet för hjälp med administration och uppstart av projektet.

Kontakt

Kristoffer Holmqvist
kristoffer [dot] holmqvist [at] ub [dot] lu [dot] se 
046-222 82 55

Symbolen för OA

Logotypen för Open Access är bildad av bokstäverna O och A. Det upplåsta hänglåset symboliserar den fria tillgängligheten till forskningen.

Logotyp för open access. Illustration.