Om

Ett forskningsbibliotek som är öppet för alla

Bild på UB

Universitetsbiblioteket är ett av landets största forskningsbibliotek. Vårt fokus är att göra våra samlingar tillgängliga för alla, oavsett om man är student, arbetar som forskare, eller hör till den intresserade allmänheten. Inom Lunds universitet utgör vi ett stöd i lärandet för studenter, liksom i forsknings- och publiceringsprocessen för forskarna. Men våra samlingar är tillgängliga för alla som vill ta del av vårt gemensamma kulturarv.

Läs mer om biblioteksnätverket, våra tjänster och vår service på biblioteksnätverkets gemensamma webbplats