Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Coup d'etat

Coup d'état är franska och betyder ”ett (plötsligt) slag (anfall) mot en stat”. En statskupp definieras som ett snabbt maktövertagande som strider mot de gällande reglerna för regeringsskifte. Ofta genomförs statskupper med våld av någon del av landets egen krigsmakt.

Statskupper löper som en röd tråd genom historien och kan studeras utifrån en rad olika frågeställningar. Hur såg exempelvis de inblandade på statskuppens orsaker och vilka följdeffekter menade de att den fick? Hur har berättelsen om statskuppen formats i människors historiemedvetande? Utmaningen för forskaren består i att beskriva, förklara och förstå ofta mycket komplexa politiska förlopp.

Gustav III:s statskupp (förr kallad Gustav III:s statsvälvning) genomfördes av Sveriges kung Gustav III i Stockholm, Kristianstad och Sveaborg den 19 augusti 1772. Statskuppen ledde till införandet av 1772 års regeringsform, vilken in korthet innebar att kungamakten stärktes. På senare tid har Gustav III:s statskupp studerats utifrån hur kungen motiverade kuppen och hur han därefter legitimerade den nya regimen med hjälp av olika mediala strategier. Statskuppen eller revolutionen 1809 ledde till att kung Gustav IV Adolf avsattes, att Sverige fick en ny regeringsform och att ätten Bernadotte besteg den svenska tronen.

Läs mer

Gustav III i Svenskt Biografiskt Lexikon.

Gustav IV Adolf i Svenskt Biografiskt Lexikon.