Previous exhibitions

Most of the previous exhibitions leaflets are in Swedish.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Kartbilder (Karta, efter latinets charta, pappersblad)

Tonsättaren Lars-Erik Larsson 100 år: liten utställning om en modernist och idylliker

När Skåne blev svenskt

2007

2006

 

Flower