Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

EBSCO Systems Nordic User Group

EBSCO Systems Nordic User Group, den nordiska användargruppen för bibliotek som använder EBSCO:s olika system, är en ideell förening med uppgift att:

  1. Utbyta erfarenheter och utgöra ett kontaktnät för de bibliotek och organisationer i Norden som använder EBSCO:s olika system (t.ex. discoverysystemet EDS eller EBSCO:s länkserver FullTextFinder).
  2. Samordna och prioritera gemensamma önskemål och krav gentemot leverantören

Medlemskap i föreningen står öppet för alla nordiska bibliotek och organisationer som använder EBSCO:s olika system (gäller dock inte databaser).

Medlemskap

Vill du gå med i EBSCO Systems Nordic User Group kontaktar du någon i styrelsen så att du kan komma med på vår e-postlista, som är vår främsta kommunikationskanal. Vi arrangerar även webbinarier och träffar en-två gånger om året.

Intressegrupper

Översättning: kontaktperson Cilla Öhnfeldt - cilla [dot] ohnfeldt [at] su [dot] se
Användarundersökning: kontaktperson Eva Sejmyr - eva [dot] sejmyr [at] liu [dot] se

Årsmöten och användardagar

Årsmöte och användardagar 2020

Program
Årsmötesprotokoll 2020

Presentation av Ola Andersson
Presentation av Erik Åberg
Presentation av Eva Sejmyr
Presentation av Cilla Öhnfeldt
Presentation av Thomas Trakell

 

Årsmöte och användardagar 2019

Program
Årsmötesprotokoll 2019

Presentation av Adam Walsh
Presentation av Gareth Smith
Presentation av Eva Sejmyr
Presentation av Ellen Åberg, Siska Humlesjö och Lisa Sjögren

Temadag om länkad data och metadata 2019

Presentation av Theodor Tolstoy
Presentation av Ashleigh Faith
Presentation av Niklas Lindström

Årsmöte och användardagar 2018

Program
Årsmötesprotokoll 15/3 2018

Presentation Benjamin Runggaldier, EBSCO
Presentation Neil Block, EBSCO
Presentation Theodor Tolstoy, EBSCO
Presentation Erik Åberg, LU
Presentation Eva Sejmyr, LiU

Användaren i fokus - temadag 2017

Program
Presentation EBSCO
Presentation Linköping
Presentation Högskolan i Väst
Presentation Luleå tekniska universitet
Presentation Stockholms universitet
Presentation Malmö Högskola
Presentation Lunds universitet

Årsmöte och användardagar 2017

Program
Årmötesprotokoll 22/3 2017

Presentation Högskolan i Gävle
Presentation Högskolan i Väst
Presentation Linköpings universitet
Presentation Lunds universitet

Workshop om användarundersökningar
Summary of  language improvements of the Swedish EDS interface
Language improvements: print screens

Årsmöte och användardagar 2016

Program

Presentation Linnéuniversitetet (.ppt)
Presentation Linköpings UB (.ppt)
Presentation Luleå tekniska universitet (.ppt)

Årsmöte 2015

Program årsmöte 18-19/3 2015
Årsmötesprotokoll 19/3 2015

Årsmöte 2014

Inbjudan till årsmöte
Årsmöte
EDS Nordic User Group Lund 16/5 2014

Webbmöten

Webbinarum med Adam Walsh om Custom Links, 12/11 2019
Webex med Claus, juni 2014
Webex med Claus, mars 2014

Övriga organiserade träffar

Pedagogiska aspekter på EDS, test av format (Linköping)
Grundandet 2013 (Stockholm)

Styrelse och verksamhet

Cilla Öhnfeldt (ordförande)cilla [dot] ohnfeldt [at] su [dot] se
Ola Andersson - ola [dot] andersson [at] ltu [dot] se
Stellan Klint - stellan [dot] klint [at] skane [dot] se
Marie Widigson - marie [dot] widigson [at] chalmers [dot] se
Linda Trygg  - linda [dot] trygg [at] mau [dot] se
Erik Åberg - erik [dot] aberg [at] ub [dot] lu [dot] se
Eva Sejmyr - eva [dot] sejmyr [at] liu [dot] se

Stadgar
Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsberättelser

2019
2018
2017
2016
2015

Medlemmar

Bibliotek/institution

Chalmers bibliotek
Enskilda Högskolan Stockholm (tidigare Teologiska Högskolan)
Finska försvarshögskolans bibliotek
Finska Patent- och registerstyrelsen
Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan på Åland
Högskolan Västs bibliotek
Inera/Eira
IT-universitetet i Köpenhamns bibliotek
Karlstads universitetsbibliotek
Linköpings universitetsbibliotek
Luleås universitetsbibliotek
Lunds universitetsbibliotek
Malmös universitetsbibliotek
Musikverkets bibliotek
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Patent- och registreringsverkets bibliotek
Region Kronoberg
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Västernorrland
Region Östergötland
Skolforskningsinstitutets bibliotek
Stockholms universitetsbibliotek
Trafikverket
Västra Götalandsregionen
World Maritime University Library