Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler för Specialläsesalen

I Specialläsesalen studerar du handskrifter, material tryckt före 1900, kartor, bilder, vardagstryck, dagstidningar samt övrigt ömtåligt eller svårhanterligt material. Material ur Universitetsbibliotekets samlingar som digitaliserats tas endast fram i undantagsfall om det finns speciella behov av att se det fysiska originalet.

Hur får du tillträde till Specialläsesalen?

På grund av rådande coronasituation i Skåne tar vi för närvarande endast emot bokade besök. 

Boka plats senast en timme före ditt besök

 • Vid varje besök ska du uppvisa LU-kort/bibliotekskort.
 • Vid varje besök ska du skriva in dig i besöksliggaren med namn, hemort samt klockslag när du kommer in och går ut.
 • Vid första besöket läser du igenom och skriver under Regler och rutiner för Universitetsbibliotekets specialläsesal.

Vad får du inte ta med in i Specialläsesalen?

 • Ytterkläder, väskor (datorväska, handväska, ryggsäck etc.). Utanför Specialläsesalen finns låsbara skåp som du gärna får låna, fråga efter nyckel i disken.
 • Bläck- eller kulspetspenna eller verktyg såsom sax.
 • Mat och dryck.

Lånetider och lånemängd

 • Beställt material ligger kvar för utkvittering 8 dagar från beställningsdag.
 • Vi plockar som mest fram 10 volymer till Specialläsesalen..
 • Du får samtidigt låna maximalt 5 volymer till läsplatsen. För lösa dokument (exempelvis handskrifter) i volym eller kapsel gäller 1 volym/kapsel i taget.
 • Material som du ska använda under längre tid kan förvaras i närarkivet.
 • Om materialet inte har använts under 30 dagar återlämnas det till magasin.
 • Lånat material får förnyas i max 3 månader efter beställningsdatum.

Hur ska du hantera materialet?

Vårt gemensamma kulturarv ska finnas kvar för framtida generationer – hantera därför materialet med stor aktsamhet.

 • Personalen tilldelar dig en plats i läsesalen.
 • Bevara ordning i volymer och kapslar.
 • Bläddra varsamt och stapla inte uppslagna volymer på varandra.
 • Använd kudde och tyngder enligt personalens anvisningar.
 • Använd bomullsvantar vid studium av fotografier, negativ och fotografiska vykort. I övrigt gäller rena händer vid hantering av materialet.
 • Kartor och ritningar ska ligga plant och får inte skjuta ut över bordskanten.
 • Använd inte framtaget material som skrivunderlag.
 • Det är inte tillåtet att lägga händer eller armar på materialet.
 • Lämna osprättade volymer till personalen.
 • Inget material får lämna läsesalen.

Hur sker fotografering och kopiering?

 • Fotografering med egen kamera är tillåten och uppmuntras. Du får inte använda blixt och ljudet ska vara avstängt. Ljusbord för bra belysning finns i läsesalen, använd gärna det!
 • Generellt behövs inget särskilt tillstånd för att publicera bilder som tagits med egen kamera eller av Universitetsbibliotekets fotografer. Däremot ska du vid publicering alltid ange att materialet är ur Universitetsbibliotekets samlingar.
 • Skanner eller liknande utrustning är inte tillåten.
 • Du kan också beställa digitala och analoga kopior hos Bild och digitalisering, kontakta personal för mer information.

Upphovsrätt

Användaren ansvarar för att upphovsrättslagen följs och förbinder sig att i förekommande fall försäkra sig om att det inte föreligger rättsliga hinder för publicering av materialet.