Studieplatser & läsesalar

Våra studieplatser är tills vidare stängda. Du kan inte ta med material och läsa hos oss. Det finns ett fåtal läsplatser för arkivmaterial och handskrifter i Specialläsesalen, referensläsplatser och datorer för informationssökning. Du måste boka dessa platser i förväg. Bokningen hittar du till höger på denna sida. Skrolla neråt på sidan om du läser på mobil.

Studenter i Tegnérsalen
Foto: Mikael Risedal
Foto: Mikael Risedal

Universitetsbiblioteket har studieplatser utspridda i biblioteket och i läsesalar. För att begränsa virusspridning är alla studieplatser i biblioteket enskilda platser. 

Enskilda studieplatser

På entréplanet och mezzaninen finns enskilda studieplatser. Dessa platser är inte helt tysta, man kan höra sorl från andra som rör sig genom biblioteket. Visa hänsyn när du pratar i mobil och använd hörlurar till din dator så att ljud inte läcker till omgivningen. 

Tysta läsesalar

Våra läsesalar finns på entréplan och passar dig som vill ha tystnad. I våra läsesalar får du använda dator, men enbart med hörlurar så att ljud inte läcker till omgivningen. Din mobiltelefon ska vara avstängd eller i ljudlöst läge. I Bengtssonsalen finns läsplatser i bås. I Tegnérsalen sitter du vid större gemensamma bord.

Specialläsesalen

I Specialläsesalen läser du bland annat äldre publikationer (tryckta före år 1900) och handskrifter. Läsplats i Specialläsesalen måste bokas, minst en timme i förväg.

Forskarsalar

Forskarsalarna Scriptoriet och Collijnska rummet är reserverade för dig som är forskare eller doktorand. Du behöver en särskild entrékod som finns att hämta i informationsdisken. Forskarsalarna hittar du på våning 1. Där finns också möjlighet att hyra vagn eller ett skåp för att förvara dina läsesalslån.