I bibliotekskatalogen LUBcat kan du hitta material som finns på biblioteken vid Lunds universitet. Efter att du skapat ett lånekonto kan du även logga in i LUBcat för att reservera böcker samt se dina lån.

Skaffa lånekort

Du som är student eller anställd vid Lunds universitet ska använda ditt LU-kort som lånekort.

Här hämtar du LU-kortet.

Registrera ett lånekonto i LUBcat.

Studenter aktiverar själva sitt LU-kort som lånekort. Välj hemmabibliotek och låntagarkategori för den fakultet du tillhör.

Anställda behöver besöka ett av biblioteken vid Lunds universitet för att aktivera sitt LU-kort som lånekort.

Du som inte tillhör Lunds universitet måste komma till något av våra bibliotek och skaffa ditt lånekort på plats. Observera att du måste vara minst 18 år gammal.

Beställa och låna

I bibliotekskatalogen LUBcat ser du vad som finns och om du kan hämta materialet själv eller om du måste beställa fram det. Nästan allt material på Universitetsbiblioteket förvaras i magasin och måste beställas fram i förväg. Tänk på att ingen framtagning sker under helgen och att andra tider kan gälla vid helgdagar.

När du fått meddelande om att beställt material finns tillgängligt hämtar du det på vår avhämtningshylla.

Universitetsbibliotekets lånetider är minst 28 dagar, men du kan fortsätta ha boken upp till 6 månader om ingen ställer sig i kö. Lånetid för forskare är som längst 12 månader.

När vi har stängt kan du återlämna böcker via bokinkastet på byggnadens västra sida. Det går också bra att lämna våra böcker på andra bibliotek inom Lunds universitet.

Läsesalslån

Visst material, som exempelvis svensk skönlitteratur, kokböcker, skolböcker, tidskrifter och årsböcker, är läsesalslån och måste läsas på plats på Universitetsbiblioteket. Läsesalslån hämtas och lånas i informationsdisken och förvaras där när du inte använder det.