Hitta på Universitetsbiblioteket

På Universitetsbiblioteket är entréplan, våning 1, våning 3 och källarvåningen tillgängliga för allmänheten.

Informationsdisk

Informationsdisken finns på entréplanet, precis när du kommer in i biblioteksdelen.

Avhämtningshylla och utlåningsautomat

Böcker du har beställt hämtar du på avhämtningshyllan. Du kan låna dem i utlåningsautomaten precis intill.

Böcker

De böcker som du kan hämta direkt på hyllan finns på våning 3. Du kan antingen ta hissen till vänster om informationsdisken eller trappan i andra änden av huset.

På entréplanet finns referenssamlingen.

Läsplatser

På entréplanet och på våning 1 finns läsplatser och datorarbetsplatser.

Tysta läsesalar

På entréplanet finns de tysta läsesalarna Tegnérsalen och Bengtssonsalen. De är öppna för alla våra besökare. På våning 2 finns forskarläsesalar.

Specialläsesalen

Specialläsesalen ligger i källaren. Trappan dit ligger i östra delen av entréplanet.

Mikrofilm och tidningsdator

Mikrofilm och tidningsdator finns i källaren. Trappan dit ligger i östra delen av entréplanet.

Kopiatorer/skannrar

Det finns flera kopiatorer på entréplanet, precis bortom avhämtningshyllorna.

Toaletter

Det finns gott om toaletter på biblioteket, till exempel till vänster precis innanför huvudingången, till vänster om informationsdisken och i trapphuset.

Café UB är stängt tills vidare

Café UB ligger i källaren och trappan dit ligger precis till höger innanför huvudingången.

Observera att Café UB är stängt tills vidare.

Tillgänglighet

  • P-platser på Helgonavägen 2A
  • Ramp och tillgänglig hiss vid entrén
  • Tillgänglig toalett vid informationsdisken